Vieringen

Het adres van de kerk is
Spanjaardspad 81
7761 BN Schoonebeek

Rooster van Vieringen in de H. Nicolaaskerk in Schoonebeek

Via deze link komt u op het rooster van vieringen in de Immanuelparochie. 

De Nederlandse bisschoppen hebben per 25 februari versoepelingen aangekondigd.
Puntsgewijs:

 • De anderhalve meter afstand komt te vervallen.
 • Mondkapjes hoeven niet meer op in de kerk.
 • Koren mogen weer oefenen en zingen tijdens de vieringen.
 • De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.
 • Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.
 • Samen koffiedrinken na de viering is ook weer mogelijk.
 • Werkgroepen kunnen weer samenkomen.

De pandemie is echter nog niet voorbij. De volgende regels blijven van kracht:

 • Er is nog geen handcontact mogelijk. Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.
 • Uw gaven in de collecte kunt u nog steeds geven in de mandjes/schalen die achter in de kerk staan.
  Vergeet u dit weleens, en dat kan gebeuren, dan kunt u uw gift overmaken.
  Gegevens voor het overmaken staan in de parochiebladen.
 • De hygiëne regels blijven van kracht: handen desinfecteren,
  hoesten en niezen in de elleboog, goed ventileren en thuis blijven bij klachten!

We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen.
‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.
Maar houdt ook reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen,
bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een
in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.

Elke weekend wordt een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering via het YouTubekanaal 
uitgezonden vanuit de H. Willibrorduskerk in Coevorden.

Hier vindt u het rooster van vieringen in de Immanuelparochie.

Misintenties
Misintenties kunt u doorgeven via
mevrouw A. Bos, telefoonnummer 0524 - 53 20 79 of per mail ann.bos@kpnmail.nl.
Als de intenties na de sluitingsdatum voor de kopij van het parochieblad binnen komen,
kunnen ze niet meer worden vermeld in het parochieblad
maar zullen wel worden meegenomen in de viering waarvoor u ze hebt opgegeven.
Een misintentie kost €  5,00.

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS