Tarieven kerkelijke diensten 2023

De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .

De tarieventabel van de Immanuelparochie opent u door op deze link te klikken.

Na de fusie per 1 januari 2018 is ook de tenaamstelling van de rekeningen bij de bank gewijzigd.

De nieuwe tenaamstelling is:
R.K. Parochie Immanuel - Schoonebeek

De rekeningnummers zijn ongewijzigd:
NL 79 RABO 014.93.50.5.03   voor betalingen anders dan kerkbijdrage 
NL 26 RABO 013.67.01.493    uitsluitend voor betaling van kerkbijdrage

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS