Parochieblad "de Bron"

Informatie over de geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas in Schoonebeek vindt u in het parochieblad 'De Bron.
Dit blad verschijnt 9 keer per jaar; een jaarabonnement kost € 10,00.
Indien u het parochieblad per post wilt ontvangen, zullen de portokosten € 10,80 worden doorberekend.

De redactie van het parochieblad De Bron wordt gevormd door mevrouw A. Bos en mevrouw M. Lubbers.
Wilt u een abonnement of heeft u klachten over de bezorging, neem dan contact op met mevrouw A. Bos,
telefoonnummer  0524 - 53 20 79 of via e-mailadres  ann.bos@kpnmail.nl

Het volgende nummer van het parochieblad verschijnt in het weekend van 25 en 26 mei 2019
Kopij voor dit nummer dient woensdag 6 november vóór 18.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: miranda.lubbers@outlook.com of ann.bos@kpnmail.nl.
Het parochieblad dient steeds op vrijdag om 18.00 uur te zijn bezorgd!

Kopij dient op A5 formaat – standaard opmaakprofiel –
Arial lettertype – tekengrootte 11
aangeleverd te worden om geplaatst te kunnen worden

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS