Misintenties
Voor de periode van 30 januari tot en met 19 maart 2021 –
graag vóór woensdag 20 januari 2021 18.00 uur
(alléén schriftelijk of telefonisch) doorgeven aan
mevr. A. Bos, ’t Rak 40, tel 53207
of per mail: ann.bos@kpnmail.nl.

Misintenties kunnen ook na bovengenoemde datum doorgegeven worden
maar zullen dan niet altijd nog in de Bron vermeld worden.
Kosten misintenties: € 5,00
over te maken naar NL79RABO0149350503 t.n.v Parochie Immanuel - Schoonebeek

 

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS