Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparoche en informatie zie het rooster vieringen

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen:

 zaterdag  1 juni

t/m

 vrijdag    7 juni

  pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

 zaterdag  8 juni

t/m

vrijdag   14 juni

  diaken F. Wielens tel. 06 – 24 51 10 66

 zaterdag  15 juni

t/m

Vrijdag   21 juni

  pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

  zaterdag  22 juni

t/m

vrijdag   28 juni

  diaken F. Wielens tel. 06 – 24 51 10 66

  zaterdag 29 juni

t/m

vrijdag 2 augustus

  pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

 

Misintenties – voor de periode van 13 juli t/m 6 sept 2019
vóór woensdag 3 juli 18.00 uur (alléén schriftelijk of telefonisch) doorgeven aan
mevr. A. Bos, ’t Rak 40, tel 53207
of per mail: ann.bos@kpnmail.nl.
Misintenties kunnen ook na bovengenoemde datum doorgegeven worden
maar zullen dan niet altijd nog in de Bron vermeld worden.
Kosten misintenties: € 5,00
over te maken naar NL79RABO0149350503

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS