Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparoche en informatie zie het rooster vieringen

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen:

zaterdag 12 oktober

t/m

vrijdag 18 oktober

  pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

zaterdag 19 oktober

t/m vrijdag 1 november pastor F. Wielens.. tel. 06-24511066
zaterdag 2 november t/m

vrijdag 8 november

pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76
zaterdag 9 november t/m

vriijdag 15 november

pastor F. Wielens.. tel. 06-24511066
zaterdag 16 november t/m

vrijdag 22 november

pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

Misintenties – voor de periode van 16 november t/m 20 december 
vóór woensdag6 november 18.00 uur (alléén schriftelijk of telefonisch) doorgeven aan
mevr. A. Bos, ’t Rak 40, tel 53207
of per mail: ann.bos@kpnmail.nl.
Misintenties kunnen ook na bovengenoemde datum doorgegeven worden
maar zullen dan niet altijd nog in de Bron vermeld worden.
Kosten misintenties: € 5,00
over te maken naar NL79RABO0149350503

 

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS