Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparoche en informatie zie het rooster vieringen

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen:

  zaterdag 29 juni

t/m

vrijdag 2 augustus

  pastoor Tjepkema tel. 0524 – 51 27 76

 

Misintenties – voor de periode van 7 september tot en met 11 oktober 2019
vóór woensdag 28 augustus 18.00 uur (alléén schriftelijk of telefonisch) doorgeven aan
mevr. A. Bos, ’t Rak 40, tel 53207
of per mail: ann.bos@kpnmail.nl.
Misintenties kunnen ook na bovengenoemde datum doorgegeven worden
maar zullen dan niet altijd nog in de Bron vermeld worden.
Kosten misintenties: € 5,00
over te maken naar NL79RABO0149350503

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS