Werkgroepen

Kerkversiering:                                                  Mevr. M. Scherpen-Roosken, Kerkeind 11, tel. 531692
 
Raad van Kerken:                                              Mevr. E. Hindriks-De Vreede, Beekmaat 1, tel. 531811
 
Misintenties:                                                       Mevr. A. Bos, notulant / penningmeester, t Rak 40, tel. 532079
 
Kerkledenadministratie:                                    Dhr. S. J. Lijklema, De Beeklanden 54, tel. 0612183876

Liturgiegroep:                                                     Mevr. L. van Hees-Bruins, Duitslandlaan 11, tel. 532293
 
Lectoren: Mevr.                                                   Mevr. E. Hindriks-De Vreede, Beekmaat 1, tel. 531811

Werkgroep Gezinsvieringen:                             Mevr. J. Maatje-van der Heijden, De Beeklanden 24, tel. 532197
 
Mathiaskoor:                                                        Dhr. H. Wubbels, dirigent, Europaweg 175, tel. 541905
 
Misdienaars:                                                         Mevr. J. Maatje-van der Heijden, De Beeklanden 24, tel. 53219

Onderhoud gebouwen:                                        Dhr. H. Platzer, Beekweg 19, tel. 531970

Tuinonderhoud:                                                    Dhr. G. Assen, Europaweg 4, tel. 531394
 
Kosterij:                                                                 Dhr. G. Assen, Europaweg 4, tel. 531394
 
Vormselcatechese:                                               Mevr. R. Blaauwgeers, tel. 542146
 
Bezoeken zieken/ouderen:                                  Mevr. A. Maatje-Blaauwgeers, Liaslaan 27, tel. 532115
 
Kerkschoonmaak:                                                Mevr. A. Bos - 't Rak 40, tel. 532079
 
Kinderkoor de Nicolaasklanken:                        Mevr. A. Assen-Lijklema, dirigente, Beekpunge 61,  tel. 532433

Sleutelafhaaladres:                                              Dhr. F.G. Blaauwgeers, Spanjaardspad 101. Tel. 531636 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS