Afscheidsrede voor pastoor Tjitze Tjepkema van Jelle Lijklema - 14 februari 2021

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 24-03-2021

Beste pastoor Tjepkema,
Beste parochianen,

12 december 2020 - De telefoon ging - Met pastoor Tjepkema, ik bel even, er komt straks een mail.
Lees die maar even – Is het privé? vroeg ik enigszins vragend. – Kijk maar – Ik voelde het aankomen. 

Het nieuws werd onder de parochianen verspreid.
Laat het maar even bezinken zei diaken Wielens.
Ieder op zijn eigen wijze.

En het werd stil in de kerk.

Mijn  gedachten gingen uit naar hoe het begon, naar de eerste viering in onze parochie in Schoonebeek.
10 jaar geleden.
We kregen een priester die na vele omzwervingen uiteindelijk in Zuidoost-Drenthe aankwam.
Die, beginnend als dominee, was overgegaan naar het katholieke geloof.
Via kloosters en het seminarie van Fiesole in Italië naar Zuidoost-Drenthe.
Een priester vol van vuur en inzet.
Vol van God en Maria devotie.
En dan kom je in Zuidoost-Drenthe.
September 2010, gestationeerd in Coevorden en in de eerste ontmoetingen
kwam al gauw naar voren dat er heel langzamerhand
toch wat veranderingen doorgevoerd moesten worden. 

Maar kallum an
De eerste inzet was om de vijf parochies tot elkaar te brengen.
Eigenlijk werden we een beetje onder druk gezet door het Bisdom.
Nieuwe priester? Dat kan wel maar dan moeten jullie ook fuseren.
Weiteveen – Nw. Schoonebeek - Schoonebeek kenden al een vorm van samenwerking.
Daar moesten Steenwijksmoer en Coevorden nog bij.
Er kwam en stuurgroep die naar de fusie moest leiden.

Doe maar kallum an
Ondertussen hadden we de
Diakenwijding             20 november 2010     Sint Bonifatiuskerk – Leeuwarden
Priesterwijding            21 mei 2011                Kathedraal in Groningen

Eerste viering in Schoonebeek als priester was op 4 juni 2011 
De officiële samenvoeging, de fusie in 2018.
De Immanuelparochie ontstond en wij werden 'geloofsgemeenschap' en 'locatie'.
De stuurgroep werd opgeheven en we kregen weer een parochiebestuur.
Hoe stonden we er geestelijk voor in 2010.  
En nu in 2021.
Vele gebruiken werden opnieuw ingevoerd.
Er kwamen mogelijkheden voor geloofsverdieping.

Aanbidding vanaf januari 2012
De aanbidding ....Wie gaat er nu een half uur of een uur of langer bij de uitgestalde monstrans zitten.
Als je naar de aanbidding komt ervaar je de rust en
word je je bewust van de aanwezigheid van Jezus.
Jezus in het brood.

Alpha cursus vanaf 2015 - nu al  6 keer
Eerst gezamenlijk eten, daarna uitleg van het thema via dia presentatie en gesprekken met andere parochianen
om meer inzicht te krijgen in de beleving van het geloof.
Ter afsluiting naar het klooster in Thuine.

Rondje lezing vanaf 2016
Op dinsdagavond eerst met Sander Hof nu verder met Wouter van der Voorst. 
Uitleg van de lezingen van de komende zondag
Wat lees ik? Wat staat er? Wat bedoelt men ermee?

Dagbedevaarten naar Kevelaer   - Heede  - Bolsward
Pelgrimsreis naar Rome vanuit eigen parochie in 2017
Maria Vespers en op 2 februari,
speciale viering Maria Lichtmis Groningen

Geloof kan je inspireren – maar dat moet je ook toelaten -
Dat is het advies dat ik van u meekreeg.
Geloof is niet denken maar van binnen gloeien. 

Maar……. Kallum an

Wij bedanken u, pastoor Tjepkema voor uw jarenlange inzet,
voor uw devotie en voor het opnieuw onder onze aandacht brengen en
hernieuwen van ons geloof.

U laat een groene akker na.
Wat zullen ze in Heerenveen blij zijn en een mooie tijd tegemoet gaan.  

Als dank ontvangt u namens de locatie en parochianen een herinnering aan het mooie – intieme kerkje in Schoonebeek.
Volgens ons was het uw wens om van elke locatie een mooie herinnering te ontvangen in vorm van een fotoboek.
Een fotoboek waarin uw levensverhaal over de 10 jaren staat afgedrukt.
Met dank aan de vrijwilligers die hiervan een schitterend verhaal hebben gemaakt.

Dan een cadeau van onszelf.
Licht.
Een steeds terugkomend thema.
Een lichtje bij Maria.
Als er geen licht is -  is er alleen maar duisternis.
Nu mogen wij u het licht meegeven in de hoop dat u er zo af en toe eens een kaarsje bij opsteekt en
terugdenkt aan de fijne jaren in Schoonebeek.

Een windlicht met als gravure de afbeelding van onze kerk en de H. Nicolaas

Diaken Wielens zal zeggen:Een lichtje in de duisternis. 

Pastoor Tjepkema,
blijf ons in herinnering houden en bid voor ons.
Dat is het laatste wat we van u mogen vragen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS