Contact

U kunt altijd contact opnemen pastoor Buit en pastor Wielens; 
op maandag hebben zij hun vrije dag.
 

Pastoraal team

B.J.J. Buit
Sint Jansstraat 10
7741 HB Coevorden
Telefoon: 0524 - 211 096
e-mail:     bjjbuit70@gmail.com

F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
telefoon: 0524 - 54 12 76  en mobiel:  06 - 24 51 10 66     
e-mail:    frans.wielens@immanuelparochie.nl

R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas te Schoonebeek

Contact
Hebt u een van de pastores nodig en kunt u hen niet bereiken,
kunt u bellen met de pastorie in Weiteveen, tel. 0524 – 54 12 76.
Dit telefoonnummer is doorgeschakeld naar de telefoon van Marjan Tholen – Platzer.

Voor overige zaken kunt u contact opnemen met 
mevr. Els Hindriks            telefoon:  0524 - 53 18 11
mevr. Jeanette Maatje     telefoon:  0524 - 53  21 97

Post adres:   Kosterijweg 8, 7761 BC Schoonebeek
Mail:             bestuur@rknicolaasparochie.nl 
                     info@rknicolaasparochie.nl

Bankrelatie:
NL26 RABO 0136701493 Gezinsbijdrage  t.n.v. R.K. Parochie Immanuel - Schoonebeek

Het rooster van de vieringen kunt u vinden onder Vieringen
De vieringen zijn op zondag om 11.00 uur.

Adres van de kerk
Spanjaardspad 81,7761BN, Schoonebeek

Inleveren misintenties
Misintenties – vóór woensdag 18.00 uur - de datum vindt u in dit schema.
(alléén schriftelijk of telefonisch) doorgeven aan mevr.  A. Bos,  ’t Rak 40, tel. 532079 of per E-mail ann.bos@kpnmail.nl.
Misintenties kunnen ook na bovengenoemde datum  doorgegeven worden maar zullen dan niet in de Bron vermeld worden.
Kosten misintenties: € 5,00     NL79 RABO  0149350503 t.n.v. R.K. Parochie Immanuel - Schoonebeek

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij diaken Wielens,
telefoon: 0524 - 54 12 76 of mobiel 06 -  24 51 10 66.
Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen
aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Werkgroepen

Informatie over de koren en  werkgroepen van geloofsgemeenschap H. Nicolaas onder Werkgroepen

Informatie over de PCI - Parochiele Caritas Instelling
Contactpersoon: J.F. Specken OFS                            
                            telefoon: 06 – 28 09 03 47
                            email:      jan.francis.specken@gmail.com

VOM - Vrede-Ontwikkeling- Missie 
Contactpersonen: G.H. Steffens
                              telefoon: 0524 - 51 38 30     
                               e-mail:     g.h.steffens@xs4all.nl

                              H.M. v.d. Veen - Bruins
                              telefoon: 0525 - 51 62 94   
                              e-mail:    lenyengerardvanderveen@ziggo.nl                           

                              M. Tholen - Platzer
                              telefoon: 0524 - 54 12 76
                                             06 - 21 86 98 51
                              e-mail:   olv.parochie@hetnet.nl 

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS