Vieringen

Vieringen in de Immanuelparochie tot en met zondag 22 december 2019

 

Nieuw-Schoonebeek

Weiteveen

Schoonebeek

Coevorden

Steenwijksmoer

Zaterdag 7 december

19.00  F. Wielens

 

 

19.00  T. Tjepkema

 

Zondag 8 december

 

9.30  T. Tjepkema

11.00  T. Tjepkema

9.30  F. Wielens

11.00  F. Wielens

Zaterdag 14 december

19.00  T. Tjepkema

 

 

19.00  Liturgiegroep

 

Zondag 15 december

 

9.30  Liturgiegroep

11.00  Liturgiegroep

9.30  T. Tjepkema

11.00  T. Tjepkema

Zaterdag 21 december

19.00  F. Wielens

 

 

19.00  T. Tjepkema

 

Zondag 22 december

 

9.30 T. Tjepkema

11.00  T. Tjepkema

9.30  F. Wielens

11.00  F. Wielens

 

KERSTAVOND dinsdag 24 december

18:00 uur Weiteveen                        Kinderhulde, werkgroep en diaken Wielens, kinderkoor

19:00 uur Coevorden                       Eucharistieviering, pastoor Tjepkema, Convalesco

20:00 uur Schoonebeek                   Woord- en Communieviering, diaken Wielens, gemengd koor Mathias

20:00 uur Steenwijksmoer                Woord- en Communieviering, liturgiegroep, Paletkoor

22:00 uur Nw.-Schoonebeek           Woord en Communieviering, diaken Wielens, Carmina Burana

22:00 uur Weiteveen                       Eucharistieviering, pastoor Tjepkema, herenkoor

22:00 uur Coevorden                       Woord- en Communieviering, liturgiegroep, Cantemus Domino

 

EERSTE KERSTDAG dinsdag 25 december

  9:30 uur Nw.-Schoonebeek           Eucharistieviering, pastoor Tjepkema, gemengd koor St. Cecilia

  9:30 uur Weiteveen                       Woord- en Communieviering, liturgiegroep, akKOORd

  9:30 uur Coevorden                       Woord- en Communieviering, diaken Wielens, kinderkoor - gezinsviering

11:00 uur Schoonebeek                   Eucharistieviering; pastoor Tjepkema, gezinsviering, kinderkoor projectkoor

11:00 uur Steenwijksmoer               Woord- en Communieviering, diaken Wielens, grootkoor Sint Caecilia

11.00 uur Nw.-Schoonebeek           Kinderen rond de kribbe

15:00 uur Coevorden                       Kindje wiegen, pastoor Tjepkema, samenzang

 

TWEEDE KERSTDAG, Heilige Stefanus woensdag 26 december

10.00 uur Schoonebeek                   Eucharistieviering, pastoor Tjepkema, Mathiaskoor

10:00 uur Coevorden                       Kapel St. Franciscus, Woord- en Communieviering, liturgiegroep

 

Zaterdag 28 december                     Geen vieringen in de parochiekerken

10.00 uur Woord- en Communieviering, liturgiegroep, kapel St. Franciscus

 

Zondag 29 december

  9:30 uur Nw.-Schoonebeek           Woord en Communieviering, liturgiegroep, herenkoor

11:00 uur Steenwijksmoer               Eucharistieviering, Mgr. R. van den Hout, grootkoor Sint Caecilia

 

OUDJAAR dinsdag 31 december 2019

19:00 uur Schoonebeek                   Eucharistieviering, pastoor Tjepkema en diaken Wielens, samenzang

 

NIEUWJAARSDAG woensdag 1 januari 2020

11.00 uur Coevorden                       Eucharistieviering, pastoor Tjepkema en diaken Wielens, samenzang

 

Eucharistievieringen op doordeweekse dagen

elke dinsdag                                         19.00 uur    Willibrorduskerk, Coevorden

woensdag 11 december                         9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

Woensdag 18 december                      19.00 uur     H. Bonifatius, Nw.-Schoonebeek, aanbidding vanaf 18.30 uur

donderdag 19 december                      18.30 uur     Kapel St. Franciscus, Coevorden, aanbidding tot 20.00 uur

 

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van  zaterdag 2 november t.m. vrijdag 8 november pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76
 
van  zaterdag 9 november t.m. vrijdag 15 november diaken Wielens
telefoon 06-24 51 10 66
 
van  zaterdag 16 november t.m. vrijdag 22 november pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76
 
van  zaterdag 23 november t.m. vrijdag 29 november diaken Wielens
telefoon 06-24 51 10 66
 
van zaterdag 30 november t.m. vrijdag 6 december pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76
 
van  zaterdag 7 december t..m. vrijdag 13 december diaken Wielens

telefoon 06-24 51 10 66

van  zaterdag 14 december t.m. vrijdag 20 december pastoor Tjepkema

telefoon  0524 – 51 27 76

van  zaterdag 21 december t.m. vrijdag 28 december diaken Wielens

telefoon 06-24 51 10 66


Maandelijkse ziekencommunie in de R.K. Parochie Immanuel 

woensdag 6 november

10:30 uur: De Voorde - Coevorden
14:30 uur: Verpleeghuis Aleida Kramer

woensdag 13 november 

10.30 uur:  De Schutse - Coevorden

woensdag

27 november

    9.00 uur: Coevorden en omgeving
woensdag  4 december

   10:30 uur: De Voorde - Coevorden
14:30 uur: Verpleeghuis Aleida Kramer  

vrijdag

 

6 december

     9.30 uur: De Anloop - Schoonebeek

woensdag

11 december

   10:30 uur: De Schutse - Coevorden

 

Parochianen die door ziekte of om een andere reden niet naar de vieringen in de kerk kunnen komen en graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat doorgeven aan de parochieadministratie van de eigen locatie of aan de pastores.

Aanvangstijden van vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen

In de dorpen Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer is er ieder weekend een viering. De ene week een Eucharistieviering, de andere week een Woord- en Communieviering. In Steenwijksmoer en Schoonebeek beginnen de vieringen elke zondag om 11.00 uur. De tijden van de vieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wisselen elke drie maanden van de zaterdagavond 19.00 uur naar de zondagochtend 9.30 uur en omgekeerd.

In Coevorden is er ieder weekend zowel een Eucharistieviering als een Woord- en Communieviering. In deze plaats begint de viering op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 9.30 uur.

Oproep
Aan alle mensen die – om wat voor reden dan ook – niet op zaterdag maar op zondag naar de kerk willen of omgekeerd, of die op zondagmorgen 9.30 uur te vroeg vinden of 11.00 te laat, de volgende oproep. Blijf niet thuis, maar ga naar de viering in een nabijgelegen geloofsgemeenschap. U zult daar dezelfde voorgangers aantreffen en dezelfde liturgie in een ietwat andere vormgeving.

Doordeweekse vieringen

  • In de kerk van Coevorden is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een (eucharistie)viering
  • In de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden is elke woensdag een viering om 09.30 uur
  • Elke derde woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Nieuw-Schoonebeek
  • Elke derde donderdag van de maand is er in de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus een eucharistieviering om 18.30 uur. Aansluitend is er tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
  • Elke vierde woensdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Weiteveen
  • Als er een vijfde woensdag in een maand is, is er dan om 19.00 uur een eucharistieviering in Schoonebeek.

 

 

Meenemen H. Hostie

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet "een pixus".

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij pastoor Tjepkema of diaken Wielens.

Het pastoresteam

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS