Contact

Voor een uitvaart of andere dringende zaken kunt u een beroep doen op een van de pastores.

Via deze link komt u op het rooster dat hiervoor is gemaakt

Pastoraal team

B.J.J. Buit, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
Tel. 0524 - 211 096
email: bjjbuit70@gmail.com  

N.A.Th. Njhuis, diaken
Wilhelminasingel 2a
7741  HK  Coevorden
telefoon:  06 - 49 07 39 59
email: diakennijhuis@gmail.com

In geval van een overlijden of dringende zaken kunt u contact opnemen met een van de pastores.
Door te klikken op deze link ziet u wie in betreffende week uitvaartwacht heeft.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek

Contact
Hebt u een van de pastores nodig en kunt u hen niet bereiken,
kunt u bellen met de pastorie in Weiteveen, tel. 0524 – 54 12 76.
Dit telefoonnummer is doorgeschakeld naar de telefoon van Marjan Tholen – Platzer.

Het rooster van de vieringen kunt u vinden onder Vieringen
De vieringen zijn op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 9.30 uur.

Adres van de kerk
Europaweg 141
7766 AE NIeuw-Schoonebeek

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is het secretariaat geopend
Het secretariaat bevindt zich in de kleine parochiezaal boven de pastorie.

Telefoon:  0524 - 54 12 07
Belt u buiten de openingstijden van het secretariaat
dan wordt u doorverbonden met de pastorie in Weiteveen, de werklocatie van diaken Wielens.

Mail:       secretariaat.hbonifatius@gmail.com

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich melden bij pastoor Buit of diaken Nijhuis.
Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen
aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Bonifatius

De locatieraad wordt gevormd door 5 personen, hier vindt u hun gegevens.

Bankrelaties geloofsgemeenschap H. Bonifatius

Rabobank 
R.K. Parochie Immanuel -  Nieuw-Schoonebeek

Bankrekeningnummers:
ten name van Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad
ten name van Parochiefonds            NL 36 RABO 013.67.01.507 - voor betaling van kerkbijdrage
ten name van Parochiebestuur         NL 42 RABO 013.67.01.205 - voor betaling van misintenties

Werkgroepen geloofsgemeenschap H. Bonifatius

Informatie over de koren en  werkgroepen van geloofsgemeenschap H. Bonifatius vindt u onder Werkgroepen

​Parochiebestuur

Elke geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd in het parochiebestuur

Informatie over de PCI - Parochiele Caritas Instelling
Contactpersoon: J.F. Specken OFS                            
                            telefoon: 06 – 28 09 03 47
                            email:      jan.francis.specken@gmail.com

VOM - Vrede-Ontwikkeling- Missie 
Contactpersonen: G.H. Steffens
                              telefoon: 0524 - 51 38 30     
                               e-mail:     g.h.steffens@xs4all.nl

                              H.M. v.d. Veen - Bruins
                              telefoon: 0525 - 51 62 94  
                              e-mail:    lenyengerardvanderveen@ziggo.nl

                              M. Tholen - Platzer
                              telefoon: 0524 - 54 12 76
                                             06 - 21 86 98 51
                              e-mail:    olv.parochie@hetnet.nl

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS