Tarieven kerkelijke diensten 2021

In de vergadering van het parochiebestuur op 2 december 2019 zijn de tarieven voor de kerkelijke diensten vastgesteld voor het jaar 2020.
Het bestuur heeft besloten om de tarieven voor 2021 niet te wijzigen.


De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .
Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de tarieven volgens bovenstaand voorbeeld:

 

 

Basistarief

Basistarief incl. 50 % verhoging

Basistarief incl. 100 % verhoging

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€    35,00

€    52,50

€    70,00

Bijdrage Communie Catechese

€    25,00

€    37,50

€    50,00

Bijdrage Vormsel Catechese

€    25,00

€    37,50

€    50,00

Huwelijk  (incl. koor-dirigent-organist, huwelijkskaars en bijbel)

€  450,00

€   675,00

€   900,00

Uitvaart (incl. koor-dirigent-organist en avondwake)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Begeleiding naar crematorium

€  125,00

€  187,50

€  250,00

Alleen avondwake

€  200,00

€  300,00

€  400,00

* De misintenties blijven ongeacht de kerkbijdrage € 5,00

Bankrelatie:

Rabobank Emmen-Coevorden

R.K. Parochie Immanuel -  Nieuw-Schoonebeek

Bankrekeningnummers:

ten name van Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad
ten name van Parochiefonds            NL 36 RABO 013.67.01.507 - voor betaling van kerkbijdrage
ten name van Parochiebestuur         NL 42 RABO 013.67.01.205 - voor betaling van misintenties


Parochieadres:
Europaweg 141
7766 AE Nieuw Schoonebeek
Telefoonnummer: 0524 – 54 12 07 (woensdagochtend)

Mail: parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl
         secretariaat.hbonifatius@gmail.com  

 

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS