Parochieblad Rond de St. Bonifatius

Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius''
neem dan contact op met de parochie administratie,
telefoon 0524 - 54 12 07 
secretariaat.hbonifatius@gmail.com 

De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen,
worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 25,00 per jaar.

Bankrekening van het Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad

In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren

SPREEKUUR EN OPGAVE MISINTENTIES
Spreekuur iedere woensdagmorgen op het parochiesecretariaat in de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur.
Misintenties uiterlijk 2 weken vóór dat het nieuwe parochieblad verschijnt (zie data in onderstaand schema).

     

Inleveren van

Inleveren 

 
 

Looptijd van

 

misintenties en kerkberichten
voor 12.00 uur

dorpsberichten uiterlijk 

Bezorging op

      1

Zaterdag 19 dec. 2020

 tot en met vrijdag 29 jan. 2021

Woensdag 2-dec-20

Vrijdag 4-dec-20

Woensdag 16-dec-20

2

 Zaterdag 30 jan. 2021

 tot en met vrijdag 19 maart 2021

Woensdag 13-jan-21

Vrijdag 15-jan-21

Woensdag 27-jan-21

3

Zaterdag 20 maart 2021

 tot en met vrijdag 23 april 2021

Woensdag 3-mrt-21

Vrijdag 5-mrt-21

Woensdag 17-mrt-21

4

Zaterdag 24 april 2021

 tot en met vrijdag 28 mei 2021

Woensdag 7-apr-21

Vrijdag 9-apr-21

Woensdag 21-apr-21

5

Zaterdag 29 mei 2021

 tot en met vrijdag 9 juli 2021

Woensdag 12-mei-21

Vrijdag 14-mei-21

Woensdag 26-mei-21

6

Zaterdag 10 juli 2021

 tot en met vrijdag 3 sept 2021

Woensdag 23-jun-21

Vrijdag 25-jun-21

Woensdag 7-jul-21

7

Zaterdag 4 sept 2021

 tot en met vrijdag 8 okt. 2021

Woensdag 18-aug-21

Vrijdag 20-aug-21

Woensdag1-sep-21

8

Zaterdag 9 okt. 2021

 tot en met vrijdag 12 nov. 2021

Woensdag 22-sep-21

Vrijdag 24-sep-21

Woensdag 6-okt-21

9

Zaterdag 13 nov. 2021

 tot en met vrijdag 17 dec. 2021

Woensdag 27-okt-21

Vrijdag 29-okt-21

Woensdag 10-nov-21

2022      1

Zaterdag 18 dec. 2021

 tot en met vrijdag 21 jan. 2022

Woensdag 1-dec-21

Vrijdag 3-dec-21

Woensdag 15-dec-21

REDACTIE-ADRES EN INLEVEREN KOPIJ
Mevr. B. Steffens-Witting, Dobbe 11, tel. 541845

  • inleveren dankbetuigingen (€ 5,00)
  • inleveren dorpsberichten
  • informatie over abonnementen (€ 10,00 per jaar excl. verzendkosten en € 25,00 per jaar incl. verzendkosten)

óf dorpsberichten per e-mail naar:    arnold-anja@planet.nl

KERKBERICHTEN
en misintenties (à € 5,00) inleveren in een gesloten enveloppe
in de brievenbus in de muur aan de westkant van de pastorie
Europaweg 141, 7766 AE Nieuw-Schoonebeek.
tel. 0524 - 541952

 

 

 

 


 

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS