Parochieblad Rond de St. Bonifatius

Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius''
neem dan contact op met de parochie administratie,
telefoon 0524 - 54 12 07 
secretariaat.hbonifatius@gmail.com 

De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen,
worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 25,00 per jaar.

Bankrekening van het Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad

In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren

SPREEKUUR EN OPGAVE MISINTENTIES
Spreekuur iedere woensdagmorgen op het parochiesecretariaat in de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur.
Misintenties uiterlijk 2 weken vóór dat het nieuwe parochieblad verschijnt (zie data in onderstaand schema).

VERSCHIJNING PAROCHIEBLAD 2021

Inleveren

kerkberichten en

misintenties uiterlijk op woensdag vóór

12.00 uur:

Inleveren dorpsberichten

uiterlijk vrijdag:

Wordt bezorgd

(vanaf) woensdag:

(vóór zaterdag)

13 januari

15 januari

27 januari

3 maart

5 maart

17 maart

7 april

9 april

21 april

12 mei

14 mei

26 mei

23 juni

25 juni

7 juli

18 augustus

20 augustus

1 september

22 september

24 september

6 oktober

27 oktober

29 oktober

10 november

1 december

3 december

15 december

REDACTIE-ADRES EN INLEVEREN KOPIJ
Mevr. B. Steffens-Witting, Dobbe 11, tel. 541845

  • inleveren dankbetuigingen (€ 5,00)
  • inleveren dorpsberichten
  • informatie over abonnementen (€ 10,00 per jaar excl. verzendkosten en € 25,00 per jaar incl. verzendkosten)

óf dorpsberichten per e-mail naar:    arnold-anja@planet.nl

KERKBERICHTEN
en misintenties (à € 5,00) inleveren in een gesloten enveloppe
in de brievenbus in de muur aan de westkant van de pastorie
Europaweg 141, 7766 AE Nieuw-Schoonebeek.
tel. 0524 - 541952

 

 

 

 


 

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS