Parochieblad Rond de St. Bonifatius

Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius''
neem dan contact op met de parochie administratie,
telefoon 0524 - 54 12 07 
secretariaat.hbonifatius@gmail.com 

De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen,
worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 25,00 per jaar.

Bankrekening van het Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad

In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren

SPREEKUUR EN OPGAVE MISINTENTIES
Spreekuur iedere woensdagmorgen op het parochiesecretariaat in de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur.
Misintenties uiterlijk 2 weken vóór dat het nieuwe parochieblad verschijnt (zie data in onderstaand schema).

Inleveren kerkberichten en
misintenties uiterlijk op woensdag 
vóór 12.00 uur:

Inleveren dorpsberichten
uiterlijk vrijdag:

Wordt bezorgd
(vanaf) woensdag en
vóór zaterdag

12 februari

14 februari

26 februari

18 maart

20 maart

1 april

29 april

1 mei

13 mei

17 juni

19 juni

1 juli

12 augustus

14 augustus

26 augustus

23 september

25 september

7 oktober

28 oktober

30 oktober

11 november

2 december

4 december

16 december

REDACTIE-ADRES EN INLEVEREN KOPIJ
Mevr. B. Steffens-Witting, Dobbe 11, tel. 541845

  • inleveren dankbetuigingen (€ 5,00)
  • inleveren dorpsberichten
  • informatie over abonnementen (€ 10,00 per jaar excl. verzendkosten en € 25,00 per jaar incl. verzendkosten)

óf dorpsberichten per e-mail naar:    arnold-anja@planet.nl

KERKBERICHTEN
en misintenties (à € 5,00) inleveren in een gesloten enveloppe
in de brievenbus in de muur aan de westkant van de pastorie
Europaweg 141, 7766 AE Nieuw-Schoonebeek.
tel. 0524 - 541952

 

 

 

 


 

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS