Nieuw gemeenschapsgebouw Sint Antonius

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 18-07-2018

DRAAGT U OOK UW STEENTJE BIJ?

De actie ‘Steentje bijdragen’ heeft van 12 juni tot 1 juli al ruim 1000 euro opgebracht.

Een mooi succes, binnen drie weken, waarvoor we alle mensen die bijgedragen hebben heel hartelijk danken.We gaan ervan uit dat het gaat lukken om het streefbedrag, 5000 euro, te bereiken en vragen alle parochianen die nog niet hebben bijgedragen dit alsnog te doen.

In het verleden hebben we al enkele grote bedragen ontvangen voor de inrichting waarvoor we de gulle gevers nogmaals bedanken. Maar we willen ernaar streven de inrichting van de zaal zo gezellig mogelijk te maken en daarvoor is iedere bijdrage hoe klein ook van harte welkom.Dus vergeet niet, wanneer u de enveloppe nog niet ingeleverd hebt, dit alsnog te doen.

  • U kunt uw bijdrage inleveren via de bus achter in de kerk 
  • Overmaken op rekening nummer NL 54 RABO 0110 2038 87 onder vermelding van ‘steentje bijdragen’.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

locatieraad en bouwcommissie

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS