Zilveren Priesterfeest van Gerard Timmermans sma

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-09-2021

Op 1 september 1994 doet Gerard Timmermans, op de 65ste verjaardag van pastoor Lukassen,
zijn intrede als stagiair in onze parochie.
Al spoedig draait hij mee bij allerlei activiteiten en vanaf Kerstmis gaat hij ook voor in vieringen.
Na een succesvolle stage en eindscriptie komt mgr. Ernst, emeritus-bisschop van Breda,
6 juli 1996 naar Coevorden om Gerard tot priester te wijden,
de eerste - en tot dusver enige - priesterwijding in Coevorden.
Daar en in Steenwijksmoer is het die zaterdag en de zondagen 7 en 14 juli - Eerste H. Mis - groot feest.

Die zomer vervangt hij pastoor Lukassen tijdens diens vakantie.
Als deze ziek uit Ghana thuiskomt,
is hij zonder aarzeling bereid tijdens de ziekteperiode het pastoraat in Coevorden en Steenwijksmoer waar te nemen.
Als pastoor Lukassen hersteld is, vertrekt hij in oktober om zich voor te bereiden op zijn vertrek naar Zambia.
Van die missionarisjaren heeft hij destijds regelmatig uitgebreid verslag gedaan in de Pastorale.

Daarna is hij in Amsterdam aan de slag gegaan.
Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen.
Naast dit werk zette hij zich in voor de  migrantengemeenschappen.
Na vele omzwervingen vanaf midden jaren tachtig kon in 2014 begonnen worden
met de verbouwing van een gezondheidscentrum tot een kerk.
Bij die verbouwing is hij vanaf dag één betrokken geweest.
De inzegening door de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam,
mgr. J. Hendriks, ervoer hij als een kroon op dat werk.

Vanaf 1 januari 2008 is hij werkzaam bij het Luchthavenpastoraat,
(naast Gerard nog twee pastores en 25 vrijwilligers van alle gezindten)  
dat si
nds 2014 onderdeel uitmaakt van de (interkerkelijke) Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat (SOLS).
De tallozen die per dag Schiphol aandoen, komen uit alle landen van de wereld en
onder hen zijn heel wat mensen met zorgen en problemen,
die behoefte hebben aan hulp, een luisterend oor of een opbeurend woord;
dat kan in het Stiltecentrum in het beschermde deel van de luchthaven (air side). 
Het merendeel van Gerards werk als luchthavenpastor bestaat uit
het op verzoek ondersteunen van passagiers en personeel en
natuurlijk het voorgaan in de vieringen op Schiphol.
In zijn “vrije” tijd gaat hij op verzoek voor in parochies in de regio en
ook wel eens bij de zusters in Amersfoort,
waar een van onze oud-pastores, zuster Annette Schoon, hem dan assisteert! 

Eén van die parochies is de door de SMA
- de sociëteit waartoe Gerard behoort -
verzorgde All Saints Catholic Church,
waar momenteel twee sma-missionarissen uit Afrika en Ghana werkzaam zijn.
Zoals uit voorgaande blijkt, is Gerards verbondenheid met de All Saints groter
dan alleen maar voorgaan in de vieringen.

Daarnaast is hij ook regionaal overste van de SMA,
wat inhoudt, dat zodra hier behoefte aan is,
hij gevraagd en ongevraagd aandacht besteedt aan het werk en welzijn van zijn confraters.

Woensdag 7 juli jl. bracht Gerard met een Amsterdamse collega een bezoek aan de kerk waar hij gewijd was:
hij voelde zich er nog helemaal thuis.
Tijdens het bezoek aan de kerk kwam pastoor Buit
mede namens het parochiebestuur Gerard met zijn zilveren feest feliciteren.

Met een goed gevoel over het bezoek aan onze kerk vertrok het tweetal weer naar Amsterdam.
Dinsdag 13 juli appte hij:
“Zondag was de afsluiting van de feestweek en die was prachtig.”                                                                                                                                              jlt


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS