Koren

Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen is mevrouw Marian Stroeve

Werkgroep
Contactpersoon

Kinderkoor "De Vrolijke Klanken"

Annemarie Assen
Tel: 0524 - 51 89 95

"Convalesco" mw. K. Jager - Zwiers
Esschenbruggerdijk 43
7742 PC Coevorden
Tel: 06 - 41 14 86 97

Kerkkoor "Cantemus Domino"

dhr. R.M. Veldhuizen 
Burg. Feithsingel 4.03
7742 BP Coevorden 
Tel: 0524 - 51 24 79 

r.veldhuizen@kpnplanet.nl

Rouw- en trouwkoor

dhr. R.M. Veldhuizen 
Burg. Feithsingel 4.03
7742 BP Coevorden 
Tel: 0524 - 51 24 79

Kapelkoor St. Franciscus

dhr. R.M. Veldhuizen 
Burg. Feithsingel 4.03
7742 BP Coevorden 
Tel: 0524 - 51 24 79

 


 Tussenkoor "Convalesco"

Een aantal keren per jaar luisteren we een viering op met onze liederen.
We repeteren op de dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur.
We doen graag een beroep op heren om ons met hun zang te komen versterken, opdat we ons repertoire kunnen uitbreiden.


 Kerkkoor "Cantemus Domino"

Geschiedenis:

Toen de kleine katholieke gemeenschap van Coevorden onder druk van het Garnizoen weer een eigen kerkje mocht hebben (nogal wat soldaten deserteerden als ze 's zondags de H.Mis in Laar net over de grens bezochten) werd in 1787 een woonhuis aangekocht op de hoek Sallandsestraat-Wilhelminasingel, dat tot kerk mocht dienen.
Eén van de beperkende bepalingen was, dat er geen geluid naar buiten mocht doorklinken. Dus geen koor. In 1818 (na de Franse tijd) was het verbod tegen de Rooms-Katholieken versoepeld en mocht van dit woonhuis een kerkje gemaakt worden. Het werd vergroot, er kwam een torentje op en er werd achter in de kerk een zolder (oksaal) voor het koor gebouwd.
We mogen dus aannemen dat het kerkkoor stamt uit 1818. Het was anderhalve eeuw een mannenkoor, want vrouwen hadden niets te zoeken in de liturgische eredienst, vond Rome. Pas in 1967 kwamen er officieel vrouwen op het koor.
Van ongeveer 1910 tot 1932 was de heer Huising, hoofd van de St.Willibrordus-school, de dirigent. Van 1932 tot 1944 de heer Hoefsloot. In 1944 achtte pastoor Bouters het raadzaam dat er een beroepsmusicus het koor ging leiden. Dat werd Willem van der Veen, leerling van de Kerkmuziekschool uit Utrecht. Toen er later een Muziekschool in Coevorden kwam, werd de functie gecombineerd met het leraarschap. Op bijzondere feestdagen vormde Willem van der Veen een vierstemmig gemengd koor met kinderen van de Willibrordusschool. Het was de tijd van de missen van Perosi en Refice. In 1960 beëindigde Van der Veen zijn functie en omdat er geen beroepsmusicus te krijgen was, namen getalenteerde koorleden het werk tijdelijk over. Ambtenaar Jan van Zeeland nam het gregoriaans voor zijn rekening en leraar Sjoerd de Jong de meerstemmigheid. In 1964 werd de heer Schneider aan koor en Muziekschool benoemd. In 1966 werd hij directeur van de Muziekschool in Almelo en werd Antoine Prévost benoemd tot dirigent en tevens directeur van de Muziekschool in Coevorden. Na hem, in 1971, kwam muziekleraar Jo van der Veen, iemand uit de eigen parochie. In 1974 vertrok hij naar de Muziekschool in Dieren. In 1975 en 1976 waren mevrouw Van Vugt-Werners en Ed Vennik, muziekleraar aan de Pabo in Emmen ieder een jaar als dirigent werkzaam.
In 1977 was er geen beroepsmusicus beschikbaar en betaalbaar. Rein Veldhuizen, hoofd van de St.Willibrordusschool, werd benaderd om de leiding van het koor op zich te nemen. Hij had de cursus koordirecteur aan de Kerkmuziekschool in Utrecht gevolgd, was van 1957 tot 1972 dirigent geweest van het kerkkoor in Ens (N.O.P.) en sinds 1972 dirigent-organist van het kapelkoortje in Woon- en zorgcentrum Sint Franciscus. Tevens dirigeerde hij het Coevorder Mannenkoor. Hij had wel voorwaarden. Het kerkkoor zong eens in de vijf à zes weken en uitsluitend Latijn. Dat hield ook verband met de betaalbaarheid van de dirigent. Rein Veldhuizen had een liturgisch koor voor ogen, dat een rol speelde tussen gemeenschap en voorganger/cantor. Dat betekende dat er ook in de Volkstaal gezongen moest worden. Voor dat doel zou de Randstadbundel aangeschaft moeten worden en er zou moeten worden overgegaan op de misboekjes 'Bron van christelijke geest'. Ook vond hij dat het koor in principe elk weekend een dienst zou moeten verzorgen.
Koor en Parochieraad aanvaardden de voorwaarden en sindsdien is hij dirigent. Bij hoogtijdagen wordt zijn organistschap waargenomen door schoolmusicus Johannes van der Wal, waardoor hij de handen vrij heeft voor het dirigeren.

Uitvoeringspraktijk:

Het koor zingt in drie formaties:

 • De ene week het Herenkoor met gregoriaans.
 • De andere week het Dameskoor met Nederlandse gezangen.
 • Op de kerkelijke feestdagen, in de Advent en Goede Week en bij parochiële feesten zingen het Dames- en Herenkoor gemengd als Grootkoor.

In de zomervakantie van de basisscholen is het koor vrij.
Het koor zingt op het priesterkoor met het koororgel, bij de grote kerkelijke feesten in gelijkvormige kledij: de heren in het zwart, de dames in witte blouse en zwarte lange rok.

Repertoire:

Het koor zingt Nederlands en Latijn.

Het Nederlandse repertoire (waar mogelijk in beurtzang met de gemeenschap) bestaat uit

 • teksten van o.a. Oosterhuis/Huijbers - Oomen, Sytze de Vries/Willem Vogel etc.; veel psalmen;
 • liederen en gezangen uit 'Gezangen voor Liturgie' en 'Bron van christelijke geest';
 • missen van Vermulst, Van der Putt, Van Haperen, Des Prez, Van Mazijk en uit de Byzantijnse traditie.

Het Latijnse repertoire bestaat uit

 • de wisselende gregoriaanse gezangen door het jaar en een zestal gregoriaanse missen met volkszang;
 • polyfone missen en motetten van o.a. Haszler, Palestrina, Galuppi, Casali;
 • Latijnse missen en lofstukken van o.a. Haydn, Mozart, Bruckner, Charpentier, Perosi en meer moderne van Andriessen, Winnubst en De Klerk.

Gegevens:

 • 'Cantemus Domino' telt 55 leden, 32 dames en 23 heren.
 • Dirigent-organist is Rein Veldhuizen; gelegenheidsorganist is Johannes van der Wal.
 • Repetitieavond: 's maandags van 19.30 tot 21.30 in de kerk.
 • Jaarvergadering in september.
 • Feestavond: weekend rond Sint Caecilia in november.
 • Contributie € 20,- per jaar.


Secretaris: R.M.Veldhuizen
                  Burg. Feithsingel 4.03
                  7742 BP Coevorden
telefoon:    0524-512479
e-mail        r.veldhuizen@kpnplanet.nl
(Ook voor aanmelding lidmaatschap.)


 Rouw- en trouwkoor

Bij huwelijksdiensten en uitvaarten zingt het Rouw- en Trouwkoor, dat gevormd wordt door een aantal dames van het kerkkoor en nog enkele andere dames. Het koor zingt in de volkstaal, eenstemmig of tweestemmig al naar gelang de opkomst. Er is altijd plaats voor nieuwe leden. U kunt zich aanmelden bij de dirigent.

Dirigent en organist: Rein Veldhuizen.
                                 Burg. Feithsingel 4.03
                                 7742 BP Coevorden
telefoon:                   0524-51 24 79


Bij begrafenissen kan ook de gregoriaanse Requiemmis gezongen worden. Dat doen de heren van het kerkkoor die 'uitgewerkt' (d.w.z. met de VUT) zijn. Ook tijdens deze gregoriaanse mis worden een paar liederen in de volkstaal gezongen.
Ook hiervan is Rein Veldhuizen de dirigent- organist.
Per jaar zijn er zo'n 25 à 30 huwelijksvieringen en begrafenissen.


 Kapelkoor St. Franciscus

Het Woon - en zorgcentrum Sint Franciscus aan de Burg.Feithsingel 52 in Coevorden heeft een mooie kapel. Door de week is er op woensdag- en zaterdagmorgen een H. Mis of Woord- en Communieviering.
Eén keer in de maand en op Witte Donderdag en tijdens de boetevieringen voor Kerstmis en Pasen zingt het kapelkoortje. Dat wordt gevormd door een aantal dames uit de parochie o.l.v. Rein Veldhuizen.
Soms wordt er ook een uitvaart gehouden als iemand van de bewoners is overleden.
Na de viering is er altijd koffie voor de dames van het koortje.

 
Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS