Collectieve grafmonumentenverzekering is vervallen per 1 januari 2024

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 13-02-2024

Per 1 januari 2024 jl. is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k begraafplaatsen komen te vervallen.
Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende.
Dat is in 2010 in de wet vastgelegd.

Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden
voor r.-k. kerkelijke  instellingen die een begraafplaats beheren.
Hieraan is nu een einde gekomen.

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst
zelf zorg dient te dragen voor een verzekering
met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument.
Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand
noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Naar aanleiding van bovenstaande aanpassing zal ons begraafplaatsreglement ook aangepast worden.
Hiervan wordt u ter zijnde tijd van op de hoogte gesteld.

Indien u vragen hebt over deze wijziging kunt u contact opnemen met
de begraafplaatsadministratie / begraafplaatsbeheerder van de geloofsgemeenschap:

H. Bonifatius                               Nieuw-Schoonebeek
                                                    Herman Kuipers                  0524 - 54 19 20
                                                    Ben Wubbels                       0524 - 54 19 05  of  06 – 14 36 46 65
O.L.V. Koningin van de Vrede     Weiteveen
                                                    Marjan Tholen – Platzer       0524 – 54 12 76   olv.parochie@hetnet.nl
H. Willibrordus                             Coevorden
                                                    Gerrit Plas                           06 – 42 80 54 09  plas.gj@live.nl
H. Franciscus van Assisië           Steenwijksmoer
                                                    Joost Melenhorst                   06 – 11 34 05 68  begraafplaats.steenwijksmoer@gmail.com

Bestuur Immanuel parochie Zuidoost-Drenthe
Paul Steffens
Vicevoorzitter Immanuelparochie / beheer begraafplaatsen


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS