Werkgroepen

Werkgroepen binnen de vijf geloofsgemeenschappen met eenzelfde doel zullen met enige regelmaat met elkaar overleggen en zo blijven toe groeien naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de vijf geloofsgemeenschappen. We kunnen hierbij denken aan de liturgische werkgroepen, de kosters en de koren.

De volgende werkgroepen werken al langere tijd  actief als één werkgroep in het belang van de hele Immanuelparochie:

  • de VOM-groep (zie onder Vrede, Ontwikkeling en Missie)
  • de PCI (zie onder Parochiële Caritas Instelling).

VOM-groep
H.M. v.d. Veen-Bruins
0524 - 51 62 94  
lenyengerardvanderveen@ziggo.nl

PCI  
Jan Franciscus Specken OFS,
tel. 06 – 28 09 03 47 
pci.immanuelparochie@gmail.com

 

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS