PCI Immanuel  - Parochiële Caritas Instelling (caritas = naastenliefde)

Dienen - Diaconie
Het woord “diaconie” stamt uit het Grieks en betekent “dienen”.
In het Oude en het Nieuwe Testament zijn veel teksten te vinden die ons aansporen onze medemens te helpen en te dienen.
Gesterkt door de liefde van God trachten we onze naaste lief te hebben als onszelf.
In de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:

  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken verzorgen
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven

Als mens en zeker als rooms-katholiek gelovige worden we opgeroepen deze werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.
Dit is een oproep aan ieder individueel.
Van ons wordt verwacht dat we passend reageren op een medemens zeker wanneer die in nood verkeert.

Als Immanuelparochie doen we gestructureerd aan diaconie
hierbij kunnen we een beroep doen op de PCI van de Immanuelparochie.

Als iemand de PCI vraagt om ondersteuning, wordt hij of zij eerst wegwijs gemaakt waar hulp te vinden is.
Als die mogelijkheden volledig zijn benut, beoordeelt het bestuur van de PCI of zij ondersteuning kunnen bieden.
Nu is de PCI in onze parochie bepaald niet kapitaalkrachtig.
Grote bedragen worden dan ook niet ter beschikking gesteld,
maar gelukkig is een beperkt bedrag vaak voldoende om iemand te helpen.
Hulp door de PCI is als regel eenmalig en dus geen vaste aanvulling op het maandelijkse inkomen.

Contactpersonen PCI: 
Diaken Niek Nijhuis - 06 - 49 07 39 59
diakennijhuis@gmail.com

Caritas krijgt vaste plek op website Katholieke Kerk

De landelijke website van de Rooms-Katholieke Kerk - Rkkerk - lanceert een nieuw online platform voor Caritas.
Nieuws, verdieping en contactmogelijkheden op het gebied van Caritas zijn op één plek samengebracht.
Het webdeel voor Caritas vindt u via deze link

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS