‘Draag Christus de wereld in’ - Roepingenzondag - Wereld Jongeren Dagen - Lissabon

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-05-2023


Op 30 april a.s is het Roepingenzondag, 
de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven.
Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) van bisdommen en religieuzen heeft materiaal uitgebracht
om de aandacht voor het gebed om roepingen te bevorderen.
Thema dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

 

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding Ariënsinstituut is IRO-voorzitter en licht toe:
“We roepen op het geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen.
Dit jaar is de oproep in het bijzonder gericht aan jonge mensen.
Op de poster staan jongeren die het Wereldjongerendagen-kruis dragen
bij de rondgang van het kruis eind vorig jaar door de Nederlandse bisdommen.’’

De tournee met het kruis is een voorbereiding op de Wereldjongerendagen in augustus a.s. in Lissabon.
Paus Franciscus koos voor dit jaar als WJD-thema de ontmoeting van Maria en haar nicht Elisabeth.
Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en missionair vuur.
De spoed waarmee zij eropuit trekt haar opdracht en missie te volbrengen is ook de basis van de oproep van de paus aan jongeren:
‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Zodat zij de levende Christus herkennen en van  Hem gaan getuigen’.”

Het stimuleren van roepingen is een heel belangrijke taak in de Kerk, zo benadrukt Kuipers:
“De zorg om voldoende herders in de toekomst is een verantwoordelijkheid van alle gelovigen.
Het aanhoudend gebed om roepingen is een bijzondere vorm van steun.
Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Zie voor meer informatie over Roepingenzondag: www.roepingenzondag.nl


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS