Eerste pastorale artikel van uw nieuwe diaken

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 27-01-2023

Bij het schrijven van dit artikel voor het parochieblad
ben ik precies 7 dagen in daadwerkelijke dienst en 7 dagen in het nieuwe jaar.
Ik wens u Gods Zegen voor het nieuwe jaar!


Na de feestelijke presentatie in de parochie, iedereen dank daarvoor ook namens mijn echtgenote,
ging ik de laatste maanden al (mee) voor in de weekend-vieringen,
in de 5 geloofsgemeenschappen van onze parochie en in Woon- en zorgcentrum Sint Franciscus.
Ook hier telkens een warm welkom!
Dit voorgaan in vieringen heb ik gedaan om de pastoor en
de parochiële voorgangers te helpen met het rond krijgen van het vieringenrooster.

De nodige personalia over mij en mijn gezin hebt u al kunnen lezen in een eerder parochieblad,
op de website van onze parochie en in het bisdomblad Spreek.
Dit ga ik hier, en dat zult u mij hopelijk niet kwalijk nemen, niet over doen.
Als opvolger van pastor Wielens hebt u iemand gekregen
die voltijds diaken is maar ook voltijds echtgenoot en voltijds vader van 4 jonge kinderen.
Voor het pastoraat betekent dit dat ik,
misschien nog wel meer dan de pastoor,
aan goed agendabeheer moet doen.
Mijn dagen in de Immanuelparochie zullen meestal goed gevuld moeten zijn
omdat meerdere keren per dag op en neer naar huis (Hengelo) er niet in zit.
Door onze thuissituatie kan het soms zijn dat ik verplichtingen heb in het gezin
(ouderavonden van de kinderen of wanneer mijn echtgenote verplichtingen heeft en de oppas niet beschikbaar is).
Hiervoor vraag ik uw begrip.
Het moge duidelijk zijn dat ik het meest beschikbaar ben overdag,
op maandag- en dinsdagavond en in de weekends.

Wat gaat u hier allemaal doen?
Dit is een vraag die ik al een aantal keren heb gekregen.
Begrijpelijk en terecht.
Natuurlijk eerst goed inwerken, kennismaken met mensen,
leren hoe de hazen lopen in onze parochie.
Iedere geloofsgemeenschap heeft zijn eigen-aardig-heden
waarmee ik natuurlijk nog niet bekend kan zijn.
Er is een algemeen takenpakket voor zowel de pastoor als voor mij.
Hiertoe horen de vieringen in het weekeinde en door de week,
voorgaan in uitvaartvieringen, doopvieringen, schoolbezoek,
huisbezoeken, huwelijksvieringen en het bijwonen van vergaderingen.
Daarnaast zal Pastoor Buit zich met name bezighouden met liturgie, gemeenschapsopbouw en bestuur.
Ondergetekende met catechese en diaconie.
U mag erop vertrouwen dat het pastoraal team met één mond zal spreken
en als eenheid naar buiten zal treden.
Ik ben een teamspeler en met pastoor Buit zijn wij het team.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik graag met mensen samenwerk in een sfeer van onderling vertrouwen.
Daar mag ook flink bij gelachen worden.
Ik communiceer graag direct, met respect, maar wel duidelijk.
Door mijn ervaringen in het parochiepastoraat en -vooral- bij Defensie
heb ik geleerd dat niemand er bij gebaat is om bij problemen en uitdagingen er omheen te draaien.

De bisschop heeft mij gevraagd om in de Immanuelparochie te gaan werken als diaken.
En een diaken is dienstbaar.
Dienstbaar aan de mensen,
aan collega’s en de Kerk
en dienstbaar aan de Heer.
Ik hoop velen van u de komende tijd beter te leren kennen!

Diaken Niek Nijhuis


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS