Even voorstellen..... Diaken Niek Nijhuis

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 18-09-2022

Pastoor Bernard Buit heeft mij gevraagd een artikel te schrijven over mijzelf,
zodat u een beetje weet wie het stokje van pastor Frans Wielens over gaat nemen.
Per 1 januari 2023 hoop ik in uw parochie te komen werken.

Ik ben Niek Nijhuis, 44 jaar oud en gehuwd met Cheriemae.
We hebben samen vier kinderen; drie zoons (van 13, bijna 10 en 6 jaar jong) en een dochter (3 jaar).
We wonen in Hengelo, de stad waar ik van januari 2007 tot en met maart 2011 pastoraal werker ben geweest,
waar mijn vrouw haar baan heeft en waar onze kinderen op school zitten.

Op 5 juni 1978 werd ik geboren in Oldenzaal,
in een katholiek gezin in een – zeker toen nog - heel katholieke omgeving.
Ik ben dus een echte Tukker.
Mijn vader was keurmeester in de textiel en mijn moeder huisvrouw.
Mijn vader is in 2004 overleden maar
mijn moeder leeft gelukkig nog. Verder heb ik een zus.

Na de middelbare school ben ik begonnen aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
aan de Hogeschool van Enschede.
Na de propedeuse (eerste jaar) ben ik overgestapt naar de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
waar ik ben begonnen aan de theologieopleiding en
tegelijkertijd ook aan de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht, het Ariënskonvikt.
Ik wilde graag priester worden.
De vorming tot theoloog en pastor gaan gelijk op.
Gaandeweg de tweede helft van de opleiding kwam ik langzaam tot de conclusie
dat ik wel geroepen was voor een taak in de Kerk maar niet als priester.
Na een half jaar stage op de Filippijnen en de parochiestage van 10 maanden
in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn ben ik afgestudeerd.
In goed overleg heb ik me toen niet laten wijden.

Kardinaal Simonis heeft mij, zoals gezegd, benoemd tot pastoraal werker
voor de 6 samenwerkende parochies van Hengelo.
Na enkele jaren Hengelo werd ik benoemd tot pastoraal werker
in de parochie Lumen Christi (Denekamp, Ootmarsum, De Lutte en omgeving).

Inmiddels waren de verhoudingen in het Aartsbisdom veranderd.
Jongere pastoraal werkers en diakens werden gestimuleerd elders een baan te vinden.
Enkele collega’s die de overstap hadden gemaakt naar
de Rooms- Katholieke Geestelijke Verzorging van Defensie gaven mij de tip contact te zoeken.
Zo gezegd, zo gedaan.

Voor ik het wist was ik aangenomen, gekeurd en zat ik voor een officiersopleiding
op de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Na “groen gespoten” te zijn (dat wil zeggen dat je voor de opleiding geslaagd bent en dus militair bent)
werd ik geplaatst te Assen bij de Luchtmobiele Brigade (bijna 4 jaren).
Daarna bij de verbindingstroepen in Eibergen en Stroe en op dit moment,
tot aan mijn benoeming bij u, bij de Landmachtstaf te Utrecht.

Al heel wat jaren wilde ik diaken worden.
Dit was in het Aartsbisdom niet meer mogelijk.
Ik kreeg de goede raad contact op te nemen met vicaris Bultsma van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ik kende hem al omdat we enkele jaren samen op het Ariënskonvikt hebben gewoond.
Door de gezamenlijke studie in Utrecht ken ik veel ‘Groningse’ priesters en pastoraal werkers
en ik werkte inmiddels al een aantal jaren in Assen.
Het Noorden voelt voor mij als Twentenaar vertrouwd.
Via vicaris Bultsma kwam ik in contact met monseigneur Van den Hout die,
na een grondige kennismaking, bereid was mij tot permanent diaken te wijden.
Op 30 april van dit jaar ben ik samen met Kees van Kordelaar tot permanent diaken gewijd.

Graag was ik nog enige tijd krijgsmacht aalmoezenier gebleven
maar de bisschop heeft toch een beroep op mij gedaan
een benoeming te aanvaarden in uw mooie parochie.
Na overleg met mijn echtgenote en een enkele goede vriend
heb ik volmondig JA gezegd tegen de bisschop.

Ik hoop samen met pastoor Bernard, het bestuur, de locatieraden en met u,
in een positieve, prettige en gelovige sfeer te mogen verder bouwen
aan een vitale Immanuelparochie met haar 5 geloofsgemeenschappen.
Ik zie er naar uit vele van u te ontmoeten!

Wij doen ons deel, de Heer doet het Zijne.

Diaken drs. Niek A. Th. Nijhuis


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS