Toekomst R.-K. kerken Immanuel Parochie Zuidoost-Drenthe onder de loep

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 01-07-2022Het bestuur van de Rooms-Katholieke Immanuel Parochie Zuidoost-Drenthe wil op korte termijn
de vitaliteit van haar vijf geloofsgemeenschappen:
Coevorden, Steenwijksmoer, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen
in beeld brengen en een visie ontwikkelen op de toekomst van haar kerken en bijgebouwen.
Het bestuur ziet namelijk het aantal parochianen en het kerkbezoek sterk teruglopen en vergrijzen,
terwijl de beheerkosten van de gebouwen, zoals onderhoud en energie, toenemen.
Om financiële problemen te voorkomen wil het bestuur alle mogelijke maatregelen onder de loep nemen.

Het parochiebestuur heeft een projectgroep in het leven geroepen om de feiten en cijfers in beeld te brengen.
Eind dit jaar brengt deze groep een rapport uit over de ontwikkelingen en denkbare scenario’s.
Speciale aandacht zal hierin worden besteed aan de vitaliteit van de plaatselijke gemeenschappen;
welke veerkracht en creativiteit hebben zij om tot nieuwe invulling te komen?
Voor de gebouwen kan dit variëren van verduurzamen tot herbestemmen
en/of samenwerken met andere dienstverleners.

Het parochiebestuur wil de eerste helft van 2023 gebruiken voor overleg
met betrokken partijen om tot besluitvorming te komen.
Hieruit moet een meerjarig plan van aanpak voortkomen,
dat stap voor stap wordt uitgevoerd,
eventueel met tussentijdse bijsturingen.
Het doel is dat de maatregelen uiterlijk 2030 zijn gerealiseerd.

De Immanuel Parochie is een van de vele parochies van
het bisdom Groningen-Leeuwarden die met deze problematiek worstelen.
Het bisdom heeft daarom in het afgelopen najaar het voortouw genomen
en alle parochiebesturen gevraagd de pijnpunten en alternatieven op een rij te zetten.
Onder regie van het bisdom gaan de parochies kennis uitwisselen en plannen opstellen.

Contact:  Ada Görtz, PR & Communicatie - Immanuel Parochie (PR & Comm)
                Tel.: 06-86665427, e-mail: a.gortz@gmail.com
                Bernard Meulman, gebouwencoördinator - Immanuel Parochie Zuidoost-Drenthe,
                 tel. 06-51225296, e-mail: berard_mm@hotmail.com

Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden
e
n het artikel van RTV Drenthe


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS