Kiezen voor een kerkelijke uitvaart in de Immanuelparochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 17-11-2021

Wanneer iemand is overleden kunnen de nabestaanden contact opnemen
met een van de pastores van onze Immanuelparochie.
Per week heeft een van de pastores ‘uitvaartwacht’;
die pastor is de verantwoordelijke voor de uitvaarten voor mensen die in die week zijn overleden.
In het parochieblad en op de website staat wie ‘pastor van de week’ is.

In overleg met de pastor wordt dan afgesproken wanneer en waar de uitvaartplechtigheid plaats kan vinden.
Dat kan in een van de parochiekerken,
in de kapel van St. Franciscus in Coevorden
en/of in het crematorium.
De pastor gaat in alle gevallen mee naar de begraafplaats.
Indien gewenst kan de pastor, na een uitvaart in de kerk,
ook meegaan naar het crematorium.
Samen met de familie overlegt de pastor wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer men in samenwerking met de ‘pastor van de week’ een uitvaartplechtigheid voorbereidt,
wordt in de kerk, van de geloofsgemeenschap waar de overledene parochiaan is,
een gedachteniskruisje opgehangen, wordt er zes weken voor de overledene gebeden,
wordt er een gedachteniskaars ontstoken en
wordt er een (kort) ‘in memoriam’, in overleg met de familie, geplaatst in het parochieblad.
Ook wordt de overledene herdacht in de Allerzielenviering.

Wanneer men ervoor kiest om buiten de parochie / de kerk om een uitvaartplechtigheid te organiseren,
zijn bovenstaande zaken niet mogelijk,
behalve wanneer er goed overleg is geweest met ‘de pastor van de week’.

Als niet wordt gekozen voor een kerkelijke uitvaart en
de pastores of geloofsgemeenschap worden niet door de familie geïnformeerd over het overlijden,
is het voor de pastores en de geloofsgemeenschap niet duidelijk wat de familie wenst.
In dat geval kunnen we, als we van het overlijden horen,
voor de overledene bidden in de weekendviering en een speciale, algemene, kaars aansteken.

Als men een rouwkaart stuurt naar de parochie administratie,
kunnen we de overledene vermelden in het parochieblad.

Als er geen bericht wordt gestuurd van het overlijden,
kunnen we, met het oog op de privacy, geen melding van het overlijden in het parochieblad doen
omdat we niet weten of de familie deze melding in het parochieblad toestaat.

Het pastoresteam


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS