Versoepelingen van de corona maatregelen per 25 september 2021

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 07-10-2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten,
mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden.

Zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk wordt gevraagd om gepaste afstand te bewaren.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten
die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.
Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien
omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen
die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen.
Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen
nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.
‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen,
maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen.
De paus noemt vaccineren een daad van liefde:
voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.
Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen,
maar dan wel zo dat er voldoende ruimte is,
afstand tot elkaar gehouden kan worden en dat de kerk/ruimte goed wordt gelucht.
Op de site van bisdom Groningen-Leeuwarden en op de site van RKKerk.nl vindt u meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet
ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt.
Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd;
ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.
De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen
blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt
voor het samen vieren en zingen.
Ook is er dankbaarheid voor het feit dat
met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie
geen besmettingshaarden zijn geweest.
De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen,
die van harte welkom zijn bij de vieringen,
hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS