Pastoor Bernard Buit geïnstalleerd in de Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 13-06-2021

 

Installatieplechtigheid pastoor Bernard Buit, zaterdag 12 juni 2021

Zaterdag 12 juni was het dan zover, pastoor Bernard Buit werd door Mgr. Van den Hout geïnstalleerd in de Immanuelparochie.
Ondanks de beperkingen is er gezocht naar een manier om deze dag een speciaal tintje te geven.
Voordat de officiële installatieplechtigheid plaatsvond,
hebben we samen met pastoor Buit een stadwandeling gemaakt onder leiding van een gids.
De wandeling ging langs vier belangrijke plekken in Coevorden: het Stadsmuseum, het Kasteel, de Hervormde kerk en tenslotte de Synagoge.
Op deze plekken werd de geschiedenis van de vestingstad en de rol van de kerk op een boeiende wijze verhaald.

Speciaal voor de installatieplechtigheid was de kerk prachtig versierd.
Gelukkig waren vanaf 5 juni de corona-regels verder versoepeld waardoor meer mensen bij de viering aanwezig konden zijn.
Naast de genodigden kon ook een beperkt aantal belangstellenden de viering in de kerk meevieren.
Daarnaast hebben veel mensen de installatieplechtigheid via livestream gevolgd.
Misdienaars en lectoren uit de vijf geloofsgemeenschappen assisteerden in de viering;
parochianen hebben de doopschelp, het Chrisma, het Altaarmissaal, de kelk en pateen,
de sleutel van het tabernakel, het Evangelieboek, de paarse biechtstola,
de witte stola en de olie van de zieken aangedragen.
De zang werd verzorgd door enkele leden van het koor Convalesco uit Coevorden
o.l.v. Ben Wubbels uit Nw.-Schoonebeek.
Deze betrokkenheid gaf een extra dimensie aan de viering.

Bij het uitspreken van de belofte wisten zowel de bisschop als pastoor Buit ons te verzekeren
dat ‘de nieuwe pastoor’ er zin in heeft!
De welbekende ‘eerste 100 dagen’ wil pastoor Buit gebruiken
om kennis te maken met werkgroepen, locatieraden en parochianen.
Pastoor Buit zal hierin initiatieven nemen,
maar de pastoor laat zich ook graag uitnodigen!
Daarnaast is hij blij om zijn taak, met diaken Frans Wielens als collega, te mogen vervullen.

In de evangelielezing van de installatieviering hoorden we de vergelijking van het mosterdzaadje.
‘Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; 
maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Maar het mosterdzaadje moest wel eerst gezaaid worden.
En zo is het wel vaker: Eerst zaaien om te kunnen oogsten.

Aan het eind van de installatieviering,
maar ook na de ‘eerste’ Eucharistie-vieringen
in de parochiekerken werden zakjes bloemenzaad aangeboden.

Na de installatieviering was er een kleine receptie in het Antoniusgebouw.
Daar werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om nader kennis te maken met pastoor Buit.
Het was een fijn samenzijn, mede door de goede zorgen van de gastvrouwen van het Antoniusgebouw.

Hartelijke groet, Ada Görtz, Secretaris Immanuelparochie

 

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS