Benoeming pastor B.J.J. Buit per 1 juni 2021 tot pastoor van de Immanuelparochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 28-02-2021

Pastoor Tjitze T. Tjepkema is per 1 maart 2021 benoemd tot
pastoor van de HH. Petrus en Paulusparochie in Heerenveen.

Zaterdag 27 februari 2021 is bekendgemaakt dat
pastor B.J.J. Buit per 1 juni 2021
benoemd zal worden tot pastoor van de Immanuelparochie.

De benoemingsbrief die werd ontvangen van vicaris-generaal P.H.H. Wellen
van het bisdom Groningen-Leeuwarden
vindt u onder deze link.

Pastoor P.J.J. Stiekema, pastoor van de Goede Herderparochie in Emmen
is voor de periode van 1 maart tot 1 juni benoemd tot
waarnemend pastoor van de Immanuelparochie.
Via deze link opent u de benoemingsbrief van pastoor Stiekema.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS