Benoeming pastoor Tjepkema tot pastoor van de HH. Petrus en Paulusparochie - Heerenveen

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 03-02-2021

In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 december jl. werd een brief
van vicaris-generaal P.H.H. Wellen aan het einde van de vieringen in de Immanuelparochie voorgelezen;
een brief aangaande de benoeming van pastoor Tjepkema als pastoor van de HH. Petrus en Paulus-parochie.

Het besluit van de bisschop kwam voor bijna iedereen als een donderslag bij heldere hemel.
Toch zat er wel een nieuwe benoeming aan te komen.
De parochie van Assen en omstreken is sinds enkele maanden zonder pastoor, 
de parochie van Heerenveen en omgeving zou aan het einde van 2020 zonder pastoor geraken.
De meeste van de priestercollega’s in het noordelijk bisdom waren de afgelopen tien jaar al één of meerdere keren verhuisd:
Arjen Bultsma (van de Kanaalstreek naar Bolsward), Victor Maagd (van Emmen naar Emmeloord), Jos Deuling (van Drachten naar de Kanaalstreek),
John de Zwart (van Zwartemeer naar Sint Nicolaasga), Albert Buter (van Leeuwarden naar Emmen en van Emmen naar Sappemeer),
Peter Stiekema (van Emmer Compascuum naar Leeuwarden en van Leeuwarden naar Emmen),  Jozef Okonek (van Hoogeveen naar Klazienaveen),
Peter Wellen (van Uithuizen, naar Hoogeveen), Bert van der Wal (van Drachten naar Sappemeer en van Sappemeer naar Leeuwarden),
Koos Tolboom (van Assen naar Drachten en omgeving).
Pastoor Tjepkema schreef een begeleidende brief bij de benoemingsbrief van vicaris-generaal Wellen.
Deze brief is tijdens de vieringen in de kerk uitgedeeld. Omdat waarschijnlijk niet alle  parochianen de brief hebben gelezen, wordt de brief in dit parochieblad opgenomen.

Brief aan parochianen
Coevorden, 11 december 2020   
Dierbare parochianen van de Immanuelparochie,

Het zal u niet ontgaan zijn hoezeer ik de afgelopen jaren met veel plezier mijn pastorale dienstwerk heb mogen doen in Zuidoost-Drenthe.
Eerst als kandidaat-priester, vervolgens als diaken, daarna als parochie-vicaris en tenslotte vanaf 1 januari 2018 als pastoor.
Vanaf het eerste begin heb ik me hier thuis en op mijn gemak gevoeld.
De gemoedelijkheid in de onderlinge omgang, de grote bijna vanzelfsprekende en vreugdevolle inzet van tientallen vrijwilligers
en de goede samenwerking met mijn collega’s, priester-assistent Dominicus Ketelaar,
pastoraal werker José Lange en diaken Frans Wielens hebben mij zeer goed gedaan.

We zijn langzaam maar zeker van vijf zelfstandige en samenwerkende parochies uitgegroeid tot één levendige parochie met vijf geloofsgemeenschappen.
Mgr. Van den Hout en zijn staf ben ik dankbaar dat ze mijn wens hebben gehonoreerd om langer dan gebruikelijk in een eerste parochie werkzaam te mogen zijn.

De afgelopen tien jaar mocht ik meer dan 200 kinderen en volwassenen door het H. Doopsel opnemen in de gemeenschap van de Kerk,
meer dan 330 kinderen begeleiden op hun weg naar de Eerste Heilige Communie, aanwezig zijn bij meer dan 30 huwelijkssluitingen,
meer dan 270 zieken en stervenden ‘bedienen’ en 280 keer voorgaan in een uitvaartviering.
Gods onmisbare genade heeft mogelijk gemaakt wat mij onmogelijk leek toen ik mijn dienstwerk begon.

Door het vertrek van enige priesters uit ons bisdom – om uiteenlopende redenen – is er in betrekkelijk korte tijd
een situatie ontstaan die onze bisschop aanleiding heeft gegeven om een beroep op mij te doen en om een nieuwe benoeming te aanvaarden.
Ik heb gemeend er goed aan te doen op het verzoek in te gaan en zodoende aan mijn bij de wijding uitgesproken belofte van gehoorzaamheid gestalte te geven.

Met ingang van 1 maart 2021 heeft de bisschop mij benoemd tot pastoor van de parochie HH. Petrus en Paulus (Heerenveen, Steggerda, Wolvega en Frederiksoord).
De drie paters Spiritijnen die deze parochie de afgelopen vijf jaar hebben gediend, keren eind december weer terug naar de gemeenschappen
die hen hebben uitgezonden om in ons noordelijk bisdom werkzaam te zijn.
Voor de Immanuelparochie zal na mijn vertrek pastorale assistentie worden gezocht

Mijn wens en gebed is dat we de talloze zegenrijke ervaringen van de afgelopen jaren in onze herinnering zullen koesteren en
dat ze ons motiveren om moedig en hoopvol voort te gaan op de ingeslagen weg.
Voor hetgeen ik - bewust of onbewust – te kort geschoten ben jegens u, vraag ik u om vergeving.
Graag wend ik mij samen met u tot Degene die ik met vallen en opstaan heb geprobeerd te dienen:

Geloofd zij Jezus Christus – in alle eeuwigheid.

Pastoor Tjitze Titus Tjepkema                                              
Sint Jansstraat 10 
7741 HB  Coevorden  
Tel. 06 – 11 273 673

 m.i.v. 1 maart 2021 
Crackstraat 13 
 8441 ES Heerenveen   
Tel. 06 – 11 273 673                                                                                                                                                                      

Dankbaar en nuchter
Ik verhuis met gemengde gevoelens, wees daarvan overtuigd. Ik was en ben heel graag in Zuidoost-Drenthe.
Ik zou hier graag zijn gebleven. Ik probeer er boven alles heel nuchter in te staan.
Er is veel reden tot grote dankbaarheid. Het zou er toch een keer van komen.
Vergelijkingen met pastoors uit het verleden die tientallen jaren op hun post bleven,
zijn fraai maar niet meer van deze tijd.
Er zijn immers in onze tijd veel minder priesters en bovendien waren er ook in lang vervlogen dagen
veel verhuizingen en wisselingen van andere pastores.
Dat is tegenwoordig in ons bisdom ook het geval.                  

Vertrouwen
De afgelopen jaren heb ik op vele plekken gewoond: Birdaard - 11 jaar, Hallum - 7 jaar, Kampen - 7 jaar, Nes Ammim (Israël) - 1 jaar,
Westzaan (NH) - 5 jaar, Ee (omgeving Dokkum) - 6 jaar, Zwolle ( sabbatical) - 1 jaar, Bolsward - 4,5 jaar,
kloosters van Egmond en Dumenza (Italië) - 1 jaar, seminarie van Fiesole (Italië) -  2 jaar, en 10 jaar in Coevorden.
Na al deze woonplaatsen en verhuizingen ben ik in Zuidoost-Drenthe echt thuis gekomen.Hoe zou dat verder gaan?
Mijn verhuizing naar Heerenveen is de zoveelste sprong in het ongewisse.
Ik ken er echt helemaal niemand.
Door de nieuwe benoeming verhuis ik naar Friesland maar de HH. Petrus en Paulus-parochie is alles behalve een Friestalig mono-landschap.
Er zijn drie culturen: Friesland (Heerenveen), Stellingwerven (Wolvega en Steggerda) en Drenthe (Frederiksoord).
Ik heb bij alle onbekendheid goede moed en vertrouwen in deze nieuwe parochie te kunnen landen.
De eerste contacten zijn ronduit goed. Mijn nieuwe collega, pastoraal werker Lidy Langendijk, is zeer hartelijk.
Ik heb veel familieleden in de wijde omgeving wonen.

Afscheid in zeven stappen
Omdat er vanwege de veiligheidsmaatregelen geen grote bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden,
zijn we ten aanzien van mijn afscheid tot de volgende constructie gekomen: een afscheid in zeven stappen.

1. dinsdag 2 februari 2021                 19:00 uur Coevorden  parochiële viering                                                                                                           

     - met livestream en gelegenheidskoortje - Maria Lichtmis

     - voor leden van het parochiebestuur en van de vijf locatieraden

2. zaterdag 6 februari 2021                19:00 uur Nieuw-Schoonebeek

3. zondag 7 februari 2021                  11:00 uur Steenwijksmoer

4. dinsdag 9 februari 2021                  19:00 uur parochiekerk Coevorden

5. woensdag 10 februari 2021            10:00 uur kapel Sint-Franciscus

6. zaterdag 13 februari 2021              19:00 uur Weiteveen

7. zondag 14 februari 2021                11:00 uur Schoonebeek

Na afloop van iedere viering zal er uitgebreid gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten,
herinneringen uit te wisselen en afscheid te nemen.
Steeds met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen.

Op maandag 1 maart 2021 begin ik in de HH. Petrus en Paulusparochie mijn nieuwe dienstverband.
Op zondag 14 maart zal de installatie plaatsvinden door de bisschop.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS