De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 16-12-2020

Het volk dat woont in duisternis                         Ziet naar de boom, die leeg en naak
zal weten wie zijn heiland is.                             in weer en wind te schudden staat;
Onverwacht komt van heinde en ver                  de lente komt, een twijg ontspruit,
de mensenzoon, de morgenster.                       zijn oude takken lopen uit.

-  Tekens aan sterren, zon en maan,                 Een twijgje, weerloos en ontdaan,
hoe zal de aarde dat bestaan?                          - zonder gestalte, zonder naam.
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij                      Maar wie gelooft verstaat het wel.
want uw verlossing is nabij.                              Dat twijgje heet:  Emmanuel.

Wanneer de zee bespringt uw land                   Die naam zal ons ten leven zijn.
en slaat u ’t leven uit de hand,                           Een zoon zal ons gegeven zijn.
weet in uw angst en stervenspijn:                      Opent uw poorten metterdaad
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.                     dat uw Verlosser binnengaat.

(Tekst: H. Oosterhuis)

Gedurende vier weken wordt in duisternis en licht toegeleefd naar
de geboorte van Christus, Emmanuel, God met ons.
Het lied ‘De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.’
is een bijbels adventslied.
In het refrein horen wij de woorden van de apostel Paulus aan de Christenen van Rome:
‘Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen.
De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.’
In het lied horen wij ook Lucas, de evangelist van het Kerstevangelie.
Met name in de strofen 2 en 3 die zingen over ‘Tekens aan sterren, zon en maan.’
Alsook ‘Wanneer de zee bespringt uw land ’.
Strofe 4 zingt over de nieuwe tijd die gaat aanbreken,
‘de boom, die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat. (..) zijn oude takken lopen uit.’
In het lied klinken ook de woorden van de profeet Jesaja als wij in strofe 5  horen over de ontspruitende twijg.
‘Dat twijgje heet Emmanuel.’
Tenslotte in strofe 6 ‘Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad dat uw Verlosser binnengaat.’
Het zijn woorden die we in de Kerstnacht terug horen van de profeet Jesaja.
Het werd in strofe 1 al gezegd:
‘Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster.’

Dierbare medegelovigen, weet dat de nacht teneinde loopt en de dag nabij is.
Wij, allen, mogen zijn als wachters die uitzien naar de morgen.

Uw pastores wensen het u van harte toe. Zalig Kerstmis.
Frans. J.M. Wielens   diaken


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS