Column diaken Frans Wielens - George Floyd - Martin Luther King

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 11-07-2020

 ‘I can’t breathe’ - ‘Ik kan niet ademen’ - George Floyd - ‘I have a dream’ -  ‘Ik heb een droom’ - Martin Luther King

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden komen op adem. Onder grote druk hebben zij wekenlang medische zorg, verpleging en nabijheid geboden aan mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het grote gevaar lijkt voorlopig geweken. Wat een opluchting!

En dan is daar plotsklaps de gewelddadige dood in Amerika van George Floyd. Wij horen,  zij het heel zacht,  zijn stem: ‘I can’t breathe.’ ‘Ik kan niet ademen.’ Het wordt dagelijks, ingrijpend nieuws in krant en op televisie. Wij hebben gezien welke grote verontwaardiging dit teweeg heeft gebracht. Eén ding wordt duidelijk dat wij nog lang geen broers en zussen zijn. Duizenden, in alle delen van de wereld, op de bres tegen onrecht en onderdrukking. De geslagen wonden van de slavernij zijn nog lang niet geheeld.

Als vanzelf gaan mij gedachten naar dominee Martin Luther King. Augustus 1963, de mars naar Washington. 250.000 mensen van overal komen de stad binnen. De hele wereld zag de grootste bijeenkomst in de geschiedenis in rust en vrede verlopen. Miljoenen mensen hoorden de toespraak van Martin Luther King: ‘I have a dream’ - ‘Ik heb een droom’. King vertelde over een droom waarin alle mensen gelijk aan elkaar zijn geworden. ’We walk hand in hand, one day’. Maarten Luther King ontving de Nobelprijs voor de Vrede. Ik, en velen met mij, leerden zijn boodschap tijdens onze vormings- en schooljaren en groeiden op met het gegeven dat racisme een grote zonde is en haaks staat op de Blijde Boodschap. Voor racisten werd King echter een probleem. In 1968, op 4 april,  werd hij vermoord.

De vreedzame betogingen in deze weken worden overschaduwd door de rellen en excessen. Het recht om te demonstreren werd daardoor met voeten getreden. De uit de hand gelopen demonstratie op de Dam in Amsterdam, Tweede Pinksterdag 2020,  is aan haar doel voorbij geschoten. Corona maatregelingen werden geschonden.

George Floyd, snakkend naar adem, kan enkel nog uitbrengen:’ I can’t breathe’ ‘Ik kan niet ademen’. De droom van Martin Luther King leg ik naast de uitspraak van George Floyd in de hoop dat zijn laatste woorden  omgevormd worden tot wereldwijde uitroep: ‘I can breathe’ - ‘Ik kan ademen’

Frans J.M.  Wielens  diaken     

Eerder dit jaar schreef diaken Frans Wielens de volgende columns:
Zalig Nieuwjaar
V
an Lourdes naar Wereldziekendag
G
eloof, hoop en liefde - 1
Geloof, hoop en liefde - 2
George Floyd - Martin Luther King

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS