Afscheidsrede voor pastoor Tjitze Tjepkema van Jo Nijenstein – voorzitter van de locatieraad O.L.V Koningin van de Vrede

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 17-03-2021

Beste pastoor Tjepkema
en u allen die naar deze viering bent gekomen.

We kennen allemaal de uitdrukking “op missie” gaan of “uitgezonden worden".
Deze termen worden gebruikt in de militaire wereld.
Ook in het priesterschap is het “gezonden worden” geen vreemde beweging.
Telkens weer laat de pastoor zich door zijn bisschop zenden.
De bisschop heeft het overzicht over zijn bisdom en weet waar u als pastoor nodig bent.
Dit gezonden worden vindt haar oorsprong in de zending die Jezus aan zijn apostelen geeft:
“En Hij zond hen om het rijk van God te verkondigen en de zieken te genezen”.
Tien jaar geleden bent u, pastoor Tjepkema, gezonden naar Zuidoost - Drenthe.
En op 1 maart wordt u gezonden naar de parochie van
de H. Petrus en Paulus te Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord.
Tien jaren hebben we in onze omgeving gebruik mogen en kunnen maken van uw dienstbaarheid:
u stond ten dienste van onze medeparochianen in verdrietige,
maar ook in blije momenten.
En vandaag bent u op uw afscheidstournee in Weiteveen.
Helaas konden we uw afscheid niet in één gezamenlijke grootse viering en een afscheidsreceptie gieten,
maar zo’n afscheidstournee heeft ook wel iets.
Tien heel bewogen jaren.
Bij uw zending naar Zuidoost-Drenthe kreeg u de opdracht mee om van de 5 parochies één te vormen:
de parochie Immanuel Zuidoost-Drenthe bestaande uit 5 geloofsgemeenschappen.
Onder uw bezielende leiding was het op 1 januari 2018 een feit.
Er is in alle rust heel veel werk verzet en onze gezamenlijke visie was duidelijk:
maximaal lokaal, klein, compact, vitaal van harte samenwerkend.
Met deze visie zijn we als individuele geloofsgemeenschappen zeer tevreden.
Iedere geloofsgemeenschap kan en mag haar eigen identiteit houden,
maar de vijf geloofsgemeenschappen versterken elkaar door zo veel mogelijk samen te werken.
Er worden interparochiële vieringen en activiteiten gehouden.
De fusie heeft een win-win situatie opgeleverd; pastoor Tjepkema nogmaals onze hartelijke dank
voor het bereikte resultaat door uw inspirerende bijdrage en inzet.
Onze geloofsgemeenschappen zijn vindplaatsen van geloof, hoop en liefde.

  • In onze geloofsgemeenschap hebben we enkele belangrijke hoogtepunten mogen vieren. de totstandkoming en inwijding van de Mariagrot en de urnenmuur
  • vieringen op het kerkhof
  • het 100-jarig jubileum van onze kerk met o.a. de fakkeltocht, de film
  • de jubileumviering met de bisschop in onze kerk en het feest daarna in de tuin van de voormalige pastorie van pastoor Veltman.

Het jubileum was een fantastisch feest, waar we als geloofsgemeenschap trots op kunnen zijn.
Feest geeft je het gevoel van “horen bij elkaar”. Feest schept verbondenheid, juist omdat je het samen doet.
Deze verbondenheid was ook altijd zichtbaar bij de voorbereidingen en op de dag van de Eerste H. Communie.
Samen met de kinderen en de ouders kwamen hele mooie vieringen tot stand.
Ook wil ik u dank zeggen voor uw voorgaan in de vele schoolvieringen: opening en sluiting van het schooljaar, St. Franciscusfeest,
Witte donderdagvieringen en vieringen bij jubilea en afscheid van leerkrachten.
Met altijd veel enthousiasme en vreugde wist u er iets moois van te maken en
we zijn ervan overtuigd, dat het iets heeft gedaan bij en met de kinderen.
Namens de geloofsgemeenschap wil ik u hartelijk danken voor wat u voor de geloofsgemeenschap
O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen hebt betekend in de voorbije10 jaren.
Wij wensen u alle goeds, een vruchtbare tijd en Gods rijkste zegen in de wijngaard van de Heer,
in Heerenveen en omgeving.
VREDE en ALLE GOEDS.
Namens de geloofsgemeenschap Weiteveen mag ik zeggen: ADIEU pastoor Tjepkema.

Jo Nijenstein, voorzitter locatieraad

Tijdens de afscheidsvieringen heeft pastoor Tjepkema van elke geloofsgemeenschap een foto album gekregen.
Van dit album zijn 2 exemplaren gemaakt, een voor de pastoor, een voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Het album ligt nu bij het parochiesecretariaat maar komt,
als de coronamaatregelen het toestaan,
achter in de kerk te liggen zodat u het album kunt inzien.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS