In elke geloofsgemeenschap van de Immanuelparochie is een bezoekgroep actief
De leden van deze groepen brengen graag een bezoek aan zieken en ouderen.
Het streven van de werkgroep zieken en ouderen in Weiteveen is om ouderen vanaf 80 jaar minimaal een keer per jaar te bezoeken.
Parochianen van wie wij op de hoogte zijn dat zij ziek zijn, ontvangen een kaartje of worden bezocht als zij dat op prijs stellen.
Hiervoor zijn we afhankelijk van de signalen van anderen, we weten niet alles.
Bij ziekte of een ziekenhuisopname is het dan ook belangrijk dat de informatie aan ons wordt doorgegeven.
Wilt u ons laten weten dat een bezoek van de bezoekgroep welkom is? U mag ook bezoek vragen voor een familielid.

Grietje Blaauw                     tel. 0524 - 54 20 36   
Annie Conen                        tel. 06 - 26 99 63 50
Marian Hermans                  tel. 0524 - 54 15 89
Angela Mensen                    tel. 0524 - 54 14 64
Jo Nijenstein                        tel. 0524 - 54 17 92
Sien Peters                          tel. 0524 - 54 15 12
Lida Wegkamp                     tel. 0524 - 54 20 44
Helmut Wegkamp                tel. 0524 - 54 20 44

CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN

Werkgroep

Naam

Telefoon

Liturgie

Parochiesecretariaat

541276

Ziekenbezoek

Mevr. A. Mensen

541464

Redactie Parochieblad

Pastorie, Zuidersloot 59

M. Tholen  -Platzer

541276

Bezorging Parochieblad

Mevr. R. Meijer

542170

Nieuwkomers

Dhr. J. Nijenstein

541792

V.O.M.

M. Tholen - Platzer

541276

Avondwake

Parochiesecretariaat

541276

Kerkschoonmaak

Mevr. G. Blaauw

542036

Emmaüsgangers

Mevr. A. Conen

542193

Denktank

Mevr. E. Brockman

542598

Kerkversiering

Zie par. blad v d betreffende week

 

Coördinator Koster

Dhr. R. Wesseling

541509

Sleuteladres Kerk

Dhr. R. Wesseling, Korhoenlaan 18

Mevr. H. Schepers, Vogelwikke 7

541509

541902

Dameskoor akKOORd

Mevr. L. Nijenstein

541792

Herenkoor

Dhr. B. Scherpen

541719

Kinderkoor

Dhr. G. Vriesema

541811

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS