De opvolgers van deken Veltman

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 10-03-2020

Tot nu toe heb ik in herinnering gebracht de pastores Nieuwe Weme, van den Hurk, Jacobs, Veld en van Aarle.

In deze bijdrage memoreer ik de paters die eveneens onder ons werkzaam zijn geweest. Allen behorend tot de congregatie van de Heilige Harten (ss.cc).

 

Pater Jozef Schoenmakers (*1911 - † 1971)

Hij was van 1959 tot 1962 de eerste kapelaan onder pastoor Veltman. Heel zijn priesterleven stond in dienst van mensen. Later was hij in Goes zieken-huispastor.

 

Pater Karel van Eijk (*1938 - † 1995)

Hij was kapelaan in onze parochie van 1966 tot 1969. Hij hield de lofzang gaande en stond aan de wieg van ons kinderkoor. Tevens was hij auteur van catechese projecten.

Pater Gerard Bosman (*1916 - † 2001)

Missionaris. Van 1981 tot 1990 was hij ouderen- en ziekenpastor en rector voor onze zusters. Veertig jaar werkzaam in Brazilië, een gedreven herder, vanaf zijn vroegste jeugd een zeer godsdienstig mens.

Pater Jan van Hattum (* 1920 - † 2010)

Missionaris. Inwonend priester bij onze zusters in de periode van 1991 tot 1995. Hij was veertig jaar werkzaam in Brazilië, beschikte over een ‘gouden’ stem en een zuiver muzikaal gehoor.

Met het vertrek van onze zusters uit Weiteveen, vertrok ook hun laatste herder, pater van Hattum. Daarmee kwam er een definitief einde aan 36 jaren zielzorg van de paters van de Heilige Harten in Weiteveen en omstreken.

In de parochies van Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Erica waren eveneens paters van de Heilige Harten werkzaam. Ik noem: Jan Groot Zevert, Jan Dekker, Herman Verschragen, Piet Heemskerk en Jan Mooij. En last but tot least broeder Wim Berkvens.

De idealen van deze paters lagen in beginsel in de missie. Zij behoorden immers tot een missiecongregatie. Dat zij gingen werken in het parochiepastoraat in het bisdom Groningen had mede te maken met het toen al heersende priestertekort. Hun inzet en pastorale arbeid zijn van grote betekenis geweest .Het waren voorgangers, gangmakers, geloofsverkondigers met hart en ziel. Mensen met een Missie!

Tenslotte roep ik in herinnering de pastores: Anton de Vries en André Uijtewaal( 2010) en Agaath Erich en José Lange. Ook zij gingen in het spoor van pastoor Veltman.

Uw huidige pastores zijn nu aan zet om te gaan in het licht van pastoor Veltman. Helpt u ons daarbij?

Van harte zijn wij u van dienst op voorspraak van O.L.V. Koningin van de Vrede.

Frans Wielens  diaken

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS