Pastores

Pastoor B.J.J. Buit

Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
telefoon: 0524 - 21 10 96
e-mail: bjjbuit70@gmail.com

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met
het parochiesecretariaat van de Immanuelparochie
Marjan Tholen - Platzer
tel. 0524 - 54 12 76
 

F.J.M. Wielens, diaken

heeft in het weekend van 1 en 2 oktober afscheid genomen van de Immanuelparochie.
Per 1 december 2022 gaat pastor Wielens met emeritaat.

 

Diaken Frans Wielens schrijft voor elk parochieblad een column. 
Eerder verschenen colums zijn:

2022 2021 2020

2019

2018

2017

2016

Pastores komen en gaan Goed op de winkel passen is het motto Zalig Nieuwjaar

'Laat ons naar Bethlemhem gaan'

Hij is nabij Immanuel

Kom, we gaan naar Bethlem

Tot na de vakantie

  Vertrouwen op de lange adem Van Lourdes naar Wereldziekendag

Zalig Nieuwjaar

Elkaar tot zegen zijn

Met de herders terug naar de velden

Maria Magdalena

  Tot u ben Ik gezonden Geloof, hoop en liefde - 1

Rembrandt van Rijn, de geloofsverkondiger - 1

Voorbereiden op een kerkelijk huwelijk

Wees zout en licht voor de wereld

De roep om barmhartigheid

  Gekomen in Uw lieve Mei, Maria Geloof, hoop en liefde - 2

Maart roert zijn staart

De dagen naar waarde schatten

Maria

Welkom in de grote kring

  Met vlag en wimpel George Floyd - Martin Luther King

Tussen Pasen en Pinksteren

Vijfentwintig jaar diaken

Denk nog dikwijls aan je Eerste Heilige Communie

Ik zie, ik zie

  Vluchten kan niet meer 'Zomaar een dak boven wat hoofden'

Rembrandt van Rijn, geloofsverkondiger - 2

Welkom in de grote kring

Het nieuwe Onze Vader - negentig dagen later

 

  Oktober - Missiemaand Na de Tour de France de Tour de Force

Het is weer voorbij die mooie zomer

'Dankt, dankt nu allen God'

Wijdingsplechtigheid Mgr. Van den Hout

 

  Voor een synodale Kerk Heer, herinner U de namen

Missie Nu - allen gedoopt en gezonden

Na hitte en droogte, parochie in weer en wind

Twee Missiebusjes

 

  Advent en Kerstmis in een donkere tijd De nacht loopt ten einde, de dag komt dichterbij

De kleine trommelaar

Nieuwe Heiligen

Onze missie, vroeger en nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS