De locatieraad zoekt nieuwe leden

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 20-12-2021

Met ingang van 1 januari 2022 ontstaan er binnen de locatieraad enkele vacatures.
We hopen dat u er serieus over wilt nadenken,
of u wellicht een geschikte persoon bent (of kent)
die op lokaal niveau mee wil denken
om de Willibrordusgeloofsgemeenschap te vertegenwoordigen.

We zijn op zoek naar enkele katholieke mannen of vrouwen die
niet ouder zijn dan 75 jaar en die betrokken zijn bij
en belangstelling hebben voor het wel en wee binnen onze locatie.
De locatieraad vergadert één  keer in de zes weken.
Alle voorkomende zaken die binnen onze parochie of  
de locatie Coevorden spelen, komen aan de orde.
Te denken valt aan b.v. de financiën,
het onderhoud van onze kerk en naaste gebouwen,
de jaarlijkse Actie Kerkbalans,
het onderhoud van begraafplaats De Loo en
de ondersteuning van de verschillende werkgroepen.

Binnen de locatieraad zijn er vier  functies die
door vier verschillende leden behartigd worden:

  • voorzitter
  • secretaris
  • budgethouder 
  • gebouwenbeheerder

De locatieraad verdeelt intern deze eigen taken.

Nieuwe leden worden op voordracht van de locatieraad benoemd
door het parochiebestuur voor een termijn van vier jaar.
Deze termijn kan aan het eind van het vierde jaar
eenmalig met vier jaar verlengd worden.
Tenminste twee keer per jaar vindt er overleg plaats
tussen de locatieraad en (een afvaardiging) van het parochiebestuur en de pastores.

Verder zijn we ook nog op zoek naar iemand die
namens de locatie Coevorden zitting wil nemen in het parochiebestuur en
de belangen van onze geloofsgemeenschap in het bestuur wil behartigen;
hij/zij mag geen locatieraadslid zijn.

Mocht u belangstelling hebben voor een van bovenstaande vacatures,
neem dan z.s.m. contact op met de secretaris van de locatieraad.
Ook als u een geschikte persoon kent die wellicht belangstelling heeft,
verzoeken we u ons dit te melden.

Met vriendelijke groet, namens de locatieraad,
Margot van den Hout, secretaris
tel. 06-28476613 - e-mail cah.vanden.hout@tangenborgh.nl


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS