Uit de locatieraad

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 03-02-2021

 

Na een termijn van 4 jaren is de heer Jonny Exel gestopt als lid van de locatieraad.
We zijn hem erg dankbaar voor het vele werk dat hij voor de locatieraad heeft verricht en
we wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan en andere activiteiten.

Gelukkig hebben we een opvolgster voor hem gevonden: mevrouw Diana van der Laan.
Zij is per 1 januari 2021 lid geworden.
Zij heeft zich ook direct bereid verklaard om contactpersoon namens de locatieraad te worden met de SRO.
We zijn blij dat ze ons komt versterken en wensen haar veel succes toe.

Per 1 januari 2021 is de heer Van Rijt helaas gestopt als bestuurslid van Immanuel.
De heer Van Rijt zat namens de geloofsgemeenschap Coevorden in het bestuur.
De locatieraad dankt hem voor zijn grote inzet en wenst hem alle goeds toe.

Door alle coronaperikelen liggen de werkzaamheden betreffende het groot onderhoud momenteel wat stil.
We hopen dat deze snel hervat kunnen worden.

Op 22 oktober jl. is er op begraafplaats de Loo een boom omgewaaid tijdens een najaarsstorm.
Hierdoor is enige schade ontstaan aan een grafplaat.
De schade is inmiddels hersteld.

De locatieraad is net als u geschrokken van het nieuws dat pastoor Tjepkema ons per 1 maart gaat verlaten.
We zullen hem enorm gaan missen, maar wensen hem natuurlijk
een heel fijne toekomst in de HH. Petrus en Paulusparochie in zijn thuisbasis Friesland.

De collectes van november (in de kerk en de kapel) bedroegen € 1817,93.
En de collectes van december (in de kerk en de kapel) hebben ook een mooi bedrag opgeleverd: € 1392.14.  
De locatieraad is erg dankbaar voor deze giften.
Zeker ook van de parochianen die via de bank
een bedrag hebben overgemaakt speciaal voor alle misgelopen collectes.
Samen komen we er wel.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS