KERKBALANS van maandag 20 januari t/m zaterdag 1 februari 2020

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 15-01-2020

Evenals voorgaande jaren gaan weer ongeveer een half miljoen vrijwilligers op pad voor de Actie Kerkbalans
om bij hun medekerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen
en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken, ook voor onze geloofsgemeenschap / parochie,
verreweg de grootste bron van inkomsten;
een goed resultaat is dus uiterst belangrijk.
Daarom vragen we u de informatie die u thuis gestuurd krijgt en 
de folder die u tegelijk met het parochieblad 'Pastorale' ontvangt,
bijzonder aandachtig te lezen, want   

willen wij onze kerk in stand houden,
dan is uw/jouw blijvende deelname aan de Actie Kerkbalans noodzakelijk,
dus: GEEF VOOR UW/JOUW KERK!

In de vierde week van januari 2020 ontvangt u de financiële stukken van de budgethouder en
het formulier waarop u uw Kerkbijdrage voor 2020 kunt invullen.
Graag willen wij u het volgende alvast onder uw aandacht brengen:

  • wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen en
    niet te volstaan met het vermelden van het bedrag en het plaatsen van uw handtekening;
  • het IBAN-nummer van de locatieraad is   NL54 RABO 0110 2038 87

Voor meer informatie: zie www.kerkbalans.nl .

Van de bijdragen van de Kerkbalans worden de kosten van de parochie betaald, zoals
  - de salarissen van de pastores
  - de kosten van het parochiewerk
  - het onderhoud van het kerkgebouw.

Het samenwerkingsverband Immanuel heeft per januari 2012 voor de Actie Kerkbalans
een minimumbijdrage van € 75,00 per persoon per jaar vastgesteld voor parochianen vanaf 18 jaar;
dit minimumbedrag geldt nog steeds.

Maar die inkomsten zijn niet voldoende om de jaarlijkse begroting rond te krijgen.
Voor een deel komen de gelden uit de tarieven voor speciale diensten.
Voor hen die géén bijdrage of minder dan de minimumbijdrage betalen,
gelden er opslagen van respectievelijk 100% en 50% op de basistarieven
voor doop, eerste heilige communie, huwelijk, uitvaart en grafrechten.
De tarieven vindt u onder het kopje Tarieven op deze site.

Wij wéten, dat ook u / jij onze kerk in stand wilt houden
en daarom ons uw / jouw blijvende deelname
aan de Actie Kerkbalans toezegt,
want
U / JIJ GEEFT ÒM UW / JOUW KERK
en dus ook
VÓÓR UW / JOUW KERK!

De Locatieraad


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS