Uit de vergadering van de Locatieraad op 29 mei

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 10-07-2019

  • Er zal dit en volgend jaar een groot aantal herstelwerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden in en rondom onze kerk. Hiervoor is een werkplan opgesteld. Dit plan zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur van Immanuel en aan het Bisdom.
  • Er zijn een nieuwe bedrijfs- en een pmd-container geplaatst achter het parochiecentrum.
  • In mei heeft de locatieraad een energiescan in de kerk laten uitvoeren. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal een plan van aanpak gemaakt worden om energiebesparende maatregelen te treffen
  • Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de houtworm in de kerk te bestrijden.
  • In juni zullen er zonnepanelen geplaatst worden op het dak van de Sallandflat. We hopen met deze panelen flink te kunnen gaan profiteren van zonne-energie.
  • Er zal zo spoedig mogelijk een nieuw orgel vóór in de kerk geplaatst worden. Het oude orgel hapert regelmatig tijdens de vieringen en is dus zeer dringend aan vervanging toe. (Van de redactie: inmiddels is dat orgel geplaatst en in gebruik genomen.)
  • Op 23 september zal er een thema-avond worden gehouden met de vijf locatieraden en het bestuur van Immanuel. Met name de Risico Inventarisatie en Evaluatie en de Veiligheid in en rondom de gebouwen binnen onze parochie zullen die avond besproken worden.
  • Onze geloofsgemeenschap heeft een altaarsteen met relikwieën gekregen afkomstig van een oud-Karmelietessenklooster uit Emmen. Pastoor Buter van de parochie Emmen heeft toestemming gegeven om de steen te gebruiken voor de nieuw te bouwen Mariakapel achter onze kerk.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS