Uit de vergadering van de Locatieraad op 14 november 2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 12-12-2018

  • De locatieraad heeft een aanvraag naar het bestuur van Immanuel gedaan voor de aanschaf van zonnepanelen en een nieuwe verwarmingsketel voor de kerk. De huidige ketel is 35 jaar oud en vertoont regelmatig gebreken.
  • Ook de muur rond de pastorietuin zal gerestaureerd moeten worden. Hiervoor zal de locatieraad twee offertes aanvragen en daarna naar het bestuur sturen met de vraag om goedkeuring door bestuur en bisdom.
  • De begroting voor 2019 is besproken en naar het bestuur gezonden. In de komende jaren zal er onderzoek gedaan moeten worden naar mogelijkheden de inkomsten te verhogen, opdat tekorten voorkomen worden. Door daling van de inkomsten dreigen er tekorten. De locatieraad dankt de budgethouder voor het vele werk en stelt de begroting vast.
  • Door alle vijf geloofsgemeenschappen zal er een commissie ‘Project Aktie Kerkbalans’ samengesteld worden. Een van de leden van de locatieraad heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en er zal nog iemand benaderd worden. Het doel van deze commissie is: klankborden en zich oriënteren op welke wijze de verschillende locaties meer naar een gezamenlijke uniforme aanpak kan komen.
  • Het direct noodzakelijke onderhoud, voortkomend uit het rapport van Monumentenwacht, zal uitgevoerd worden. Tevens wordt een planning gemaakt voor de kleinere maar wel urgente zaken.
  • In januari 2019 zal gekeken worden naar de verplaatsing van de drukkerij naar de huidige parochiezaal.
  • De bouw van de nieuwe parochiezaal is bijna afgerond. De meubels zijn geplaatst, de keuken is ingericht, de zaal en ook de toiletten zijn schoon. De doorgang naar de kerk en de achteruitgang moeten nog afgewerkt worden. Dit zal voor de officiële opening op 12 januari 2019 afgerond zijn.

Voor het gebruik van het Antoniusgebouw zal een beheercommissie ingesteld worden met hulp van enkele gastdames en heren zodat toegezien wordt op een goed gebruik van het nieuwe gebouw.

Voor de vrijwilligers, die veel werk hebben verricht aan de totstandkoming van dit prachtige gebouw, zal een feestelijke bijeenkomst worden gehouden. De locatieraad is trots op het vele werk dat deze parochianen hebben verricht en het prachtige resultaat dat hieruit is ontstaan. Heel veel dank daarvoor.

  •  


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS