Uit de vergadering van de locatieraad

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 18-07-2018

Vergadering van 20 juni 2018

 • Mevrouw Görtz, afgevaardigde vanuit Coevorden in het bestuur van Immanuel, zal twee keer per jaar de vergadering van de locatieraad bijwonen. Deze vergadering was zij ook aanwezig. Zij beheert in het bestuur van Immanuel de portefeuille personeel en communicatie. Zij heeft aangegeven het prettig te vinden af en toe een vergadering bij te wonen om op de hoogte te kunnen worden gebracht van meer achtergrondinformatie.
 • De locatieraad heeft enkele vragen gesteld aan de afgevaardigde van het bestuur. Zij zal deze aan het bestuur voorleggen. Tevens deelt zij mee, dat het bestuur momenteel nog druk is met allerlei formele zaken waarvoor goedkeuring door het bisdom nodig is, zoals het huishoudelijk reglement en arbeidscontracten.
 • Het bestuur van Immanuel heeft een voorstel gegeven over de verzekeringen van kerk en pastorie. De locatieraad wil eerst alle voorwaarden onderzoeken en daarna besluiten, of zij hiermee akkoord gaat.
 • De nieuwe liederenborden zijn inmiddels opgehangen in de kerk. Met dank aan de vrijwilliger die deze gemaakt heeft.
 • De budgethouder geeft aan dat de begroting 2019 in september ingediend moet worden bij het bestuur. Bij dezen wordt alle werkgroepen verzocht z.s.m. aan te geven hoe groot de te verwachten uitgaven voor projecten en andere zaken voor 2019 zullen zijn. Zij kunnen dit doorgeven aan de budgethouder van de locatieraad en de begroting deponeren in de brievenbus van de parochiezaal.
 • De bouw van de nieuwe parochiezaal vordert gestaag.
 • Aan het dak wordt hard gewerkt en op korte termijn wordt de dakbedekking aangebracht.
 • De riolering is aangebracht en de vloerbedekking is uitgezocht.
 • De inrichtingscommissie is bezig met het uitzoeken van de keuken en een offerte wordt aangevraagd. Ook wordt een offerte gevraagd voor het leggen van de vloerbedekking.
 • Ook de actie ‘Steentje bijdragen’ loopt goed. Op de thermometer in de kerk kunt u zien hoeveel steentjes al bijgedragen zijn. 
 • De locatieraad waardeert de inzet van de vrijwilligers die door hard werken hun steentje bijdragen en hoopt dat er veel financiële steentjes worden bijgedragen. Vele kleintjes maken een grote!!


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS