Mededelingen pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 17-06-2018

Terugblik - groot draagvlak
Vooruitkijken, dromen, plannen en nieuwe roosters maken. We zijn er druk mee bezig en juist daarom is het belangrijk ook om de zegeningen van de afgelopen tijd te tellen. Dankbaar en tevreden kijken wij als pastores terug op de maanden die achter ons liggen.

Bouwen
Te denken valt aan de viering van het Hoogfeest van de H. Jozef in Weiteveen (ouderenmiddag) en in Coevorden. In de Willibrorduskerk waren meer dan 70 kerkgangers aanwezig op een doordeweekse dinsdagavond. Het oude houten beeld van de Maria’s bruidegom is prachtig gerestaureerd door de heer Koos van Oevelen. Eerder restaureerde hij het beeld van de H. Franciscus, het Heilig Hart beeld en ‘de Pieta’ (de H. Maria met de gestorven Jezus op haar schoot). Te denken valt aan de Eerste Communievieringen in Coevorden (zondag 22 april jl.) en Steenwijksmoer (Hemelvaartsdag). Wat was het beide keren mooi en feestelijk. Te denken valt aan de Vormselvieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen met onze bisschop Van den Hout en in Coevorden met vicaris Bultsma. Te denken valt aan de grote inzet bij het tot stand komen van urnenmuren op de begraafplaatsen in Nieuw-Schoonebeek en in Weiteveen, en niet te vergeten aan de ijver en het plezier waarmee door vrijwilligers wordt gebouwd aan de nieuwe parochiezaal in Coevorden.

Terugblik – Beeldcatechese, Aanbidding, Rozenkransbidden
Wij constateren als pastores dat er een groot draagvlak is voor andere activiteiten. De beeldcatechese mocht zich dit jaar verheugen in 25 belangstellenden die één of meerdere keren aanwezig waren om naar de door bisschop Robert Barron gemaakte afleveringen van Catholicism te kijken. Op de avond over aanbidding (donderdag 17 mei jl.) met de heer René Huyskens uit Ommen kwamen meer dan 30 belangstellenden af. René Huyskens komt nog een keer (vrijdagavond 21 september a.s.) naar Coevorden om over engelen te spreken. Op drie plekken hebben zo’n 55 parochianen één of meerdere keren deelgenomen aan het gemeenschappelijk bidden van de rozenkrans in de meimaand. Bij genoemde bijeenkomsten zien wij steeds nieuwe mensen die nog niet eerder aan deze activiteiten hebben deelgenomen.

Open avond Katholieke Alphacursus – donderdag 28 juni 2018
De data van de Katholieke Alphacursus 2018 zijn al weer gepland. De open avond zal worden gehouden op donderdag 28 juni 2018 a.s. in het parochiecentrum van Coevorden (aanvang 18.00 uur). De eigenlijke cursus wordt eveneens gehouden in het parochiecentrum naast de H. Willibrorduskerk te Coevorden en gaat na de zomervakantie van start. De cursus bestaat uit totaal tien bijeenkomsten, die één keer per week op donderdagavond van 18.30 uur tot en met 21.00 uur worden gehouden. Er is een ‘pauze’ tijdens de herfstvakantie en met Allerzielen. Bij de cursus hoort ook een korte retraite in het klooster van Thuine (D).

Huwelijken
De afgelopen zeven jaar zijn er meer dan 29 stellen in onze Immanuelparochie een katholiek huwelijk aangegaan. Daar zijn we als parochianen heel blij mee. We bidden met en voor hen dat er  veel zegen zal rusten op de keuze die ze als bruidegom en bruid gemaakt hebben. Dit jaar zullen er weer vijf huwelijksvieringen zijn. Op vrijdagmiddag 20 juli 2018 in de O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen vindt de eerste in de rij plaats. Voorganger bij de huwelijkssluiting zal zijn diaken Frans Wielens. De andere huwelijksvieringen zullen bij leven en welzijn plaatsvinden op zaterdagmiddag 11 augustus, op zondagmorgen 19 augustus, op vrijdagmiddag 24 augustus, op zaterdagmiddag 15 september a.s. Nadere gegevens en de namen van deze bruidsparen zult u aantreffen in het eerstvolgende parochieblad.

Vakantietijd - in geval van pastorale nood
Pastoor Tjepkema gaat dit jaar op retraite van maandag 9 juli tot en met maandag 30 juli a.s. Als Tjepkema van zijn retraite terug is, zal diaken Wielens een aantal weken van een vrije periode genieten (maandag 13 augustus tot en met maandag 3 september). U kunt - net als voorgaande jaren - in deze zomermaanden  altijd een beroep doen op de vele parochianen die op allerlei gebied voor ons klaar staan. In noodgevallen kunnen de geloofsgemeenschappen van Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek en Weiteveen via dhr. Hennie Huser (Europaweg 65a, Nieuw-Schoonebeek, tel. 0524 - 54 12 04) contact opnemen met één van de pastores. In de geloofsgemeenschappen Coevorden en Steenwijksmoer kan dat via mevr. Marietje Blaauwgeers-Suelmann (De Loo 8, Dalen, tel. 0524 – 51 33 68). Wanneer pastoor Tjepkema afwezig zal zijn, is zijn collega-priester, pastoor Jozef Okonek (Klazienaveen), bereid om de ziekenzalving te geven of het sacrament van boete en verzoening (de biecht). Zijn mobiele telefoonnummer is:. 06 - 34 90 52 33.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS