Woensdag 22 februari - Aswoensdag - Waarom as met Aswoensdag?

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 21-02-2023

Na carnaval begint op Aswoensdag de Vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen.
In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen.
De vasten begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd.
Maar waarom wordt hierbij as gebruikt?

De naam ‘Aswoensdag’ komt van het gebruik in vroeger eeuwen om
aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden van de boetelingen en degenen die vasten.
Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen.
‘In zak en as zitten’, is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt
als mensen zich even geen raad meer weten.
De uitdrukking komt rechtstreeks uit de bijbel.
Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en
bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van niets waard zijn.

Met het liturgisch asritueel heeft de Kerk mogelijk voorchristelijke gebruiken willen kerstenen.
Nog altijd worden in deze periode in met name Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op de velden.
Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden.
De as werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen.

In vroegere tijden waste men ook met as en kende men de zuiverende werking ervan.
Niet al die gebruiken passen nog in de huidige tijd.
Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren.
In onze tijd, waarin veel mensen denken zelf God te zijn in een maakbare wereld,
roept de as in herinnering dat ieder mens vergankelijk is.

De tekst bij het uitdelen van het askruisje luidt niet voor niets:
“Je bent stof en tot stof zul je terugkeren” (Gen. 3, 19).
Alles gaat voorbij. God alleen blijft.
Oftewel: “Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap”. (Mc 1, 15).
Bezin je op waar je mee bezig bent en kies dat, waar het in het leven echt om gaat.

Op woensdag 22 februari bent u van harte uitgenodigd in een van de viering waarin u het Askruisje kunt ontvangen.
In Coevorden om 10.00 uur in de kapel van Sint Franciscus en 's avonds om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus;
en 's avonds, eveneens om 19.00 uur in de kerk van O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen.
Van harte welkom!

Pastorale team

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS