Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk!

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 17-11-2021

Actie Kerkbalans 2021
I
n mei / juni van dit jaar hebben we in onze Immanuelparochie Actie Kerkbalans gehouden.
De actie is heel groots aangepakt.
Alle mensen van 18 jaar en ouder die in DocBase staan hebben we benaderd.
Door voor deze aanpak te kiezen kunnen we met uw reacties onze ledenadministratie verder op orde brengen;
daar is in de afgelopen periode hard aan gewerkt.

Actie Kerkbalans heeft veel inspanning gekost van
zowel de mensen van de ledenadministratie
als de vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en weer hebben opgehaald.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie medewerking.

En heel belangrijk: de actie heeft financieel positief uitgepakt voor zover we dat op dit moment kunnen bekijken.
In elke geloofsgemeenschap zijn nieuwe betalers;
parochianen, die in het verleden niet of niet meer betaalden, hebben toegezegd kerkbijdrage te gaan betalen.
Veel parochianen hebben een bedrag toegezegd dat door de eigen geloofsgemeenschap mag worden geïncasseerd.
Het incasseren gaat over het algemeen goed.
Tevens hebben parochianen toegezegd zelf zorg te dragen voor de betaling van de kerkbijdrage,
ook hier zien we dat mensen hun toezegging nakomen.

Hebt u een bedrag toegezegd en
dit nog niet naar uw eigen geloofsgemeenschap overgemaakt,
willen we u vragen dit binnenkort te doen
zodat uw betaling in elk geval dit kalenderjaar
door uw eigen geloofsgemeenschap wordt ontvangen.

Namens de locatieraden heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage
aan uw eigen geloofsgemeenschap.
Met vriendelijke groet,
Sjef Hermans, penningmeester Immanuelparochie


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS