De meimaand – een liturgisch doe-kalendertje

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 29-04-2021

De meimaand

De meimaand heeft een bijzonder plekje in de harten van de gelovigen.
December brengt ons Advent en Kerstmis.
Maart-april brengt ons de vastentijd en Pasen.
Maar de meimaand brengt ons de bloei.
De barmhartigheid van God bekleedt de naakte bomen.
De heilige Geest brengt tot leven wat verstorven was.
In mei leggen alle vogels een ei.
De bloemen bloeien.
Maria is de mystieke roos.
Meimaand, Mariamaand.
Zeg Maria, en je vindt St. Jozef aan haar zijde.
Met hem opent de meimaand.

1 mei (zaterdag): St. Jozef de arbeider
Op veel kalenders staat: Dag van de Arbeid.
Deze dag is eind 19e eeuw ingesteld door communisten en socialisten.
Er was een enorme kloof tussen arm en rijk.
De oplossing van het communisme was bittere klassenstrijd.
En de oplossing van het socialisme is de almachtige staat.
Daar stelt de Kerk de liefde tegenover: familie en vereniging.
Sint Jozef belichaamt de waardigheid van het werken met de handen.
Ora et labora: handen gevouwen, handen uit de mouwen!

Doen: Bedenk een klus die je vandaag met je handen wilt doen.
Vergeet niet om St. Jozef vooraf aan te roepen:
om een vreugdevolle en succesvolle klus.

13 mei Hemelvaartsdag
Hemelvaart is de overgang van de ene soort aanwezigheid naar de andere soort aanwezigheid.
Eerst was Jezus zichtbaar aanwezig.
Daarna is Hij onzichtbaar aanwezig.
De liefde verlangt Hem te zien.
Toch is Hemelvaart een feest.
Zijn onzichtbare aanwezigheid is veel breder dan zijn zichtbare.
Voortaan geldt wereldwijd: ‘Ik ben met u tot de voltooiing van de wereld’.
Namelijk in en door de Heilige Geest, die Jezus dichtbij brengt.
Het noveen (‘negendaagse’) van Pinksteren begint vandaag.
Negen dagen zijn de apostelen in afwachting van de Heilige Geest,
met Maria de moeder van de Heer in hun midden.

Doen: Steek vandaag een noveenkaars aan en zoek er gebeden bij.

Eveneens 13 mei (donderdag) Maria van Fatima
Maria verscheen een aantal keren aan drie herderskinderen.
Steeds op de dertiende van de maand.
Climax was het zonnewonder op 13 oktober 1917.
De boodschap van de verschijningen was: bekeert u!
De mens probeert met ideologie en techniek een paradijs zonder God te creëren.
Een levensgevaarlijk project.
Het ‘gebed van Fatima’ luidt: ‘O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden!
Behoed ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel,
vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben’.

Doen: Bid dit gebed als je nieuws tot je genomen hebt via krant, internet, radio of tv.

Eveneens 13 mei Suikerfeest
Dit is weliswaar geen christelijk feest,
maar wel een feest dat door velen in ons land gevierd wordt als de afsluiting van de Ramadan.

Doen: Wens je moslimse kennissen een mooi feest toe.
Bid thuis voor hen: ‘God, mogen de moslims als Redder leren kennen
die zij nu reeds als profeet vereren: Jezus Christus.’

23 mei Pinksteren
De naam Pinksteren betekent: Vijftigste.
Want het is de vijftigste dag van Pasen, de verrijzenis van Jezus.
De verrijzenis van Jezus begint nu vrucht te dragen in de levens van de gelovigen.
Dat is de invloed van de Heilige Geest.
De Geest is notoir ongrijpbaar.
Maar dat is juist het mooie!
Het gaat niet om (be)grijpen, maar om gegrepen worden.
Helemaal zoals Maria, die zei: ‘Mij geschiede naar uw woord’.
Geef je gewonnen aan Gods ingevingen.

Doen: Welke goede ingevingen word je in je hart gewaar? Zet ze meteen in daden om.

24 mei (maandag) Maria moeder van de Kerk
Dit is het allerjongste feest: het werd in 2018 door paus Franciscus ingesteld.
Maar de titel ‘Moeder van de Kerk’ is al veel ouder.
Maria is niet alleen de moeder van God.
Zij is ook onze moeder.
Ze heeft ons op een geestelijke manier gebaard en
blijft met moederlijke wijsheid meewerken aan onze opvoeding in de genade.
Want we zijn geroepen ‘toe te nemen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus’.

Doen: Ga vandaag op minibedevaart naar een Mariakapel. Bedank je Moeder voor haar liefde.

31 mei (maandag) Maria Visitatie
Vandaag is de laatste dag van de Mariamaand, maar zeker niet de minste.
We vieren het bezoek dat Maria aan haar oudere tante Elisabeth bracht. (Lucas 1,39-45)
Toen sprong het kindeke Johannes op in haar schoot, en Maria zong haar Lofzang.
Wat een parel van een ontmoeting!
De vrouwen begroetten elkaar, en begroetten in elkaar het werk van de Heilige Geest.
Dat gaf hun ontmoeting een bijzondere diepte.
Zulke ontmoetingen laten zich niet afdwingen. Je mag er wel om bidden.

Doen: Bid een blijde rozenkrans en bid bij het mysterie van de visitatie om goede ontmoetingen.

Wouter van Voorst


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS