Roepingenzondag 2021 - 25 april

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 11-04-2021

Wees niet bang, kom dichterbij
Wat U met mij doet Heer,
ik kan het niet vatten,
steeds meer vormt U de kern van mijn leven.
Juist terwijl er zoveel stilvalt in deze tijd van crisis,
raakt U mij aan en zet U mij in beweging.
U roert zich in mijn hart,
in alles om me heen ontmoet ik U,
U ziet mij aan in de ogen van mijn naasten.
Ja, onweerstaanbaar trekt U mij naar U toe.
U roept mij en fluistert woorden als:
Wees niet bang, kom dichterbij,
hier ben je welkom, je hoort hier thuis.
Met U wil ik gaan Heer, leid mij op Uw weg.

Wees niet bang, kom dichterbij
In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder)
is een blijvende behoefte aan priesters, diakens,
pastoraal werkers en religieuzen,
en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk.
Wat kunnen we doen?

 • Wees zelf actief.
  Ieder van ons wordt immers door God geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
 • Stimuleer anderen.
  Bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen
  hun eigen roeping te verkennen en actief te worden.
 • Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken, pastoraal werker of religieus te worden.
  Stimuleer mensen tot een ambt in onze Kerk.
 • Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt.
  Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
 • Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel.
  Uw bijdrage is belangrijk.
  Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.
  Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom
  of het leven als religieus, kijk dan op www.bisdomgl.nl/roepingen
 • Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen?
  Meer informatie over activiteiten van het roepenwerk in het bisdom Groningen-Leeuwarden
  bij Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – e-mail: johankrijnsen@hotmail.com
  Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – e-mail: tjepk090@planet.nl.

op de foto: Carlo Acutis

Gebed om roepingen
God, onze Vader,
U hebt ons het vurige getuigenis van de zalige Carlo Acutis gegeven.
De Eucharistie vormde het middelpunt van zijn leven en
was de kracht van zijn dagelijkse inzet opdat ook anderen
U boven alles zouden gaan liefhebben.
Laat mijn geloof groeien, versterk mijn hoop, ontvlam in mij de liefde,
naar het voorbeeld van de zalige Carlo die
in deze deugden gegroeid is en nu bij U leeft.
Geef mij de genade waarvoor ik U in het bijzonder bid:
roepingen onder de jongeren in ons bisdom Groningen-Leeuwarden
tot het priesterschap, het permanent diaconaat,
het religieuze leven en het huwelijk.
Ik vertrouw op U, Vader en op uw geliefde Zoon, Jezus,
op de heilige Maagd Maria, onze hemelse moeder,
en op de voorspraak van de zalige Carlo Acutis.
Amen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS