Adventsactie 2020 - Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht!

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 18-11-2020


Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger.
En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval:
de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.

De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en
slechts weinigen weten eraan te ontsnappen.
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus,
waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan
die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding.
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis:
de Adventsperiode.
We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen
dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en
op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Meer informatie over de projecten van de Adventsactie kunt u vinden op https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom. In het weekend van 28 en 29 november 2020
houden we een extra collecte in onze parochiekerken.
Ook kunt u uw gift overmaken op:

rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS