Van de bestuurstafel Immanuel

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 09-07-2020

 

Het is alweer een tijdje geleden dat u hebt kunnen lezen over wat er zoal in het bestuur wordt besproken.
Door de corona-crisis is er lange tijd vooral digitaal overlegd.
Wij hebben met de pastores en in goed onderling overleg besluiten genomen ten aanzien van de voortgang van ons parochieleven.
Zo zijn de kerken op alle locaties opengebleven en was er ruimte voor gezamenlijk gebed.
Sinds Eerste Pinksterdag is er via live-streaming elke zondag een eucharistieviering vanuit de H. Willibrorduskerk te volgen.
Deze viering wordt door veel mensen gevolgd, ook binnen de diverse zorginstellingen.
De pastores hebben in deze voor iedereen lastige periode diverse initiatieven genomen en
deze duidelijk gecommuniceerd via tientallen brieven, mailtjes, onze website en Facebook.
Steeds werd er vooral gekeken naar wat er wèl mogelijk is.
Het bestuur is de pastores erg dankbaar voor hun inzet, coördinatie en toewijding in deze!

We zijn blij dat vanaf 1 juni op alle locaties de vieringen - al is het met een beperkte bezetting - weer doorgang kunnen vinden.
Hopelijk zullen de maatregelen steeds verder versoepeld worden.
Als u dit leest zijn we alweer enige weken verder en wordt vanaf 14 juni de H. Communie weer uitgereikt.
Vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen naar de kerk.
Om aan de regels en verplichtingen in de corona crisis te kunnen voldoen, kunnen we een beroep doen op onze vrijwilligers die zeer betrokken zijn.
Bij dezen willen de bestuursleden dan ook alle vrijwilligers, die op allerlei vlakken hun diensten verlenen, van harte danken!

De corona-crisis baart ons financiële zorgen.
Zo verwacht het bestuur een behoorlijk verlies aan inkomsten doordat er wekenlang geen vieringen werden gehouden en daardoor ook niet gecollecteerd is.
Het ontstane verlies wordt geraamd op € 12.500,- tijdens de maanden maart, april en mei.
We doen een beroep op alle parochianen om de komende tijd financieel iets extra’s te geven aan de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Dat kan bij een eventueel bezoek aan de kerk maar ook door een gift over te maken op één van de rekeningnummers.
We hopen hiermee de gederfde inkomsten wat op te kunnen vangen.
Uit de pas vastgestelde jaarrekening 2019 blijkt gelukkig dat we als Immanuelparochie een gezonde financiële situatie hebben.
Dit willen we echter graag zo houden. Vandaar ons appèl op u.  

Op het financiële vlak is er al het een en ander gedaan of staat het te gebeuren:

  1. In Coevorden en Steenwijksmoer zijn zonnepanelen geplaatst.
  2. In Weiteveen is bosgrond verkocht.
  3. De pastorieën in Nieuw-Schoonebeek en Schoonebeek worden verhuurd.
  4. Het bestuur heeft het voornemen gezamenlijk energie in te kopen. In goed overleg  met de locatieraden willen we uiteindelijk tot de gezamenlijke inkoop kunnen overgegaan.

De opbrengsten en financiële voordelen komen ten goede aan de betreffende locatie, ook hierbij geldt: maximaal lokaal.

Vermeld kan worden dat er binnen het bestuur een portefeuillewisseling en -uitbreiding heeft plaatsgevonden.
De functie van secretaris is per 1 juni 2020 overgedragen van Joost Melenhorst aan Ada Görtz.
Joost houdt hiermee de portefeuille ‘begraafplaatsen’.
Bij dezen willen we hem hartelijk danken voor zijn inzet.
Het invullen van de functie van secretaris na de fusie is een hele klus.
In de portefeuille van secretaris worden nu eveneens Ada’s voormalige taken,
‘personeel & communicatie’ – ‘P&O’ -, ondergebracht.

Marcel van Rijt heeft als lid van het bestuur de portefeuille ‘veiligheid’ op zich genomen.
Zo wordt bijvoorbeeld de inventarisatie van de veiligheids- en het milieurisico’s op de locaties door hem gecoördineerd.
Het bestuur vindt het belangrijk om als parochie verantwoord en gezond te functioneren.
De inventarisatie is ook van belang om bij eventuele schade door de verzekering schadeloos te kunnen worden gesteld.
Tenslotte begeleidt Marcel van Rijt ook de realisatie en de voorgang van de livestreaming en is bezig een plan te maken voor nieuwe, meer uniforme mailadressen.

Hebt u vragen naar aanleiding van bovenstaand of wilt u meer informatie?  
Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met één van de bestuursleden opnemen.

Ada Görtz, secretaris


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS