Kerstcollecte 2019 voor de Parochiële Caritas Instelling

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 18-12-2019

CARITAS ....  "omzien naar degenen die hulp nodig hebben"

Tijdens de vieringen van Kerstmis wordt een extra collecte gehouden voor de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.
Deze collecte blijft nodig omdat door de overheid steeds meer voorzieningen worden afgestoten.
Door deze verschuivingen zullen er steeds meer mensen een beroep gaan doen op de Parochiële Caritas.
Het is immers ook een taak van de parochie: omzien naar elkaar, in goede én in slechte tijden.
Paus Franciscus heeft het vraagstuk van de armoede ook duidelijk in de actualiteit gebracht.
Hij stelt dat het één van de wezenlijke taken van de kerk (dat zijn wij dus!) is ons te bekommeren om mensen in armoede.
Zonder uw financiële bijdrage kan de Parochiële Caritas eigenlijk niets. Daarom wordt de Kerstcollecte van harte bij u aanbevolen.
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn bij te dragen aan de collecte,
maar toch een bijdrage willen geven, dan kan dat op rekeningnummer:
NL 92 RABO 0358 3548 11 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling

Mogen wij rekenen op uw steun?
Immers ... wat wij voor de zwakken doen, doen wij voor de Heer.

Zalig Kerstfeest, namens de PCI van de Immanuelparochie,
Jan Francis Specken OFS, tel. 06 – 28 09 03 47
diaken Frans Wielens, tel. 06 – 24 51 10 66


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS