MISSIO Wereldmissiemaand 2019 - NOORDOOST-INDIA

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 09-10-2019

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang
verbonden met het centrale gedeelte van India.
Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen,
die zich vaak tweederangsburgers voelen.
Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam.
Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf.
Dat is een positieve ontwikkeling.
Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur.
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten
voor de bescherming van de waardigheid en
de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping
en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya.
De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg,
geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp.
Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.
Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel.
Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’
sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand.
Iedere gedoopte heeft een missie.
Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken tijdens
de extra collecte in het weekend van 19 en 20 oktober
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS