Van de bestuurstafel Immanuel

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 09-10-2019

Hieronder volgen puntsgewijs de besproken onderwerpen:

  • In de pastorie van Nieuw-Schoonebeek is het ‘Pastoor Janning Museum’ nog volop bezig met de voorbereidingen om waarschijnlijk in het najaar van 2019 open te gaan. Het secretariaat en de locatieraad van de H. Bonifatiuskerk hebben hiervoor in ieder geval voldoende plaats gemaakt.
  • De Inloop in Steenwijksmoer wordt begin oktober officieel geopend, de parochie administratie van de H. Franciscus van Assisië heeft hiermee een mooi, nieuw onderkomen gekregen.
  • De nieuwe Mariakapel, achter de H. Willibrorduskerk en vóór de ingang van het Sint Antoniusgebouw in Coevorden is gebouwd door vrijwilligers en ingezegend op dinsdag 16 juli. Er zijn zonnepanelen geplaatst en verder wordt er gekeken op welke manieren het energieverbruik kan worden verminderd. Ook is er een orgel aangeschaft.
  • Rond de H. Nicolaaskerk in Schoonebeek is de tuin grondig aangepakt door de vrijwilligers van de tuinploeg.
  • De beheerders van de begraafplaatsen van de Immanuelparochie komen enkele keren per jaar bij elkaar voor overleg. We werken met een reglement voor de vier begraafplaatsen binnen de Immanuelparochie, er wordt gewerkt met gelijke formulieren voor grafrecht en verlenging van grafrecht.
  • De begroting en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd en de jaarrekening is in samenwerking met het bisdom gecontroleerd. We komen tot steeds meer samenhang.
  • Voor de thema-avond voor parochiebestuur en locatieraden op 23 september is veel belangstelling. Fijn dat alle locatieraden zich zo betrokken tonen.
  • Marcel van Rijt zal voor de Immanuelparochie de contactpersoon zijn voor Veiligheid.

Ada Görtz, bestuurslid Personeel & Communicatie


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS