Van de bestuurstafel van de Immanuel parochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 15-05-2019


U leest nu voor het eerst wat er zoal wordt besproken aan de bestuurstafel van Immanuel. Wij willen u hiermee op de hoogte houden van wat er zoal in de parochie speelt. Naast andere mededelingen die we vanuit het bestuur in het verleden hebben geplaatst, willen we u nu ook op deze manier regelmatig informeren. Hieronder volgt puntsgewijs de besproken onderwerpen:

 • In de pastorie van Nieuw-Schoonebeek wordt nu het Pastoor Janning Museum gehuisvest. In de gezinsviering van Palmpasen is de sleuteloverdracht geweest met aansluitend een feestelijk samenzijn.
 • De bouw van de Inloop in Steenwijksmoer verloopt voorspoedig.
 • Voor Coevorden is de aanvraag van zonnepanelen goedgekeurd. Daarnaast heeft Coevorden zich aangemeld voor een energiescan. We zijn benieuwd naar de uitkomst hiervan.
 • Schoonebeek heeft de verwerking van asbest in het kerkgebouw in kaart gebracht.
 • Het proces van geoormerkte schenkingen wordt nu door de locatieraden op een eenduidige wijze middels een Immanuel-formulier verwerkt.
 • De begroting en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd.
 • Alle werknemers zijn ondergebracht bij een pensioenfonds.
 • De verwerking van het logo op de parochiebladen is in behandeling.
 • De privacywet AVG heeft zijn aandacht.
 • De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn door een aantal locatieraden ingevuld. Omdat de RI&E toch wel vragen oproept, willen we ons hier verder in verdiepen en bespreken met de locatieraden.
 • Op 23 september a.s. zal er een thema-avond Immanuel met de locatieraden in het Antoniusgebouw worden gehouden.
 • De ledenadministratie is nu ondergebracht in het nieuwe systeem DocBase.
 • Er is op 14 maart jl. een eerste gezamenlijke beheerdersoverleg begraafplaatsen geweest. Daar zijn belangrijke knelpunten besproken. Aan de oplossingen hiervan wordt gewerkt.
 • We zijn erg verheugd dat we Marcel van Rijt als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Hiermee zijn alle plekken namens de locaties volledig ingevuld!

Ada Görtz, bestuurslid Personeel & Communicatie


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS