Verslag van de locatieraadsvergadering van 28 mei

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 06-08-2020

Raken we er al aan gewend?
Tafels en stoelen op Corona-afstand, zodat we kunnen vergaderen.
Na welkom aan de locatieraadsleden beginnen we met de vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd.
De postlijst wordt doorgenomen.
Vanzelfsprekend zijn de annuleringen van activiteiten door de verschillende organisaties.
Het financieel overzicht, opgesteld door de budgethouder, is na goedkeuring van de penningmeester doorgenomen.
Het voorstel tot gezamenlijk inkoop van energie wordt verder uitgewerkt.
We ontvangen een tijdelijk rooster voor de vieringen tot en met augustus 2020
Voor onze locatie betekent dit dat we elke donderdagavond om 19.00 uur vieren in plaats van zondags.
Voorafgaande aan de viering is vanaf 18.30 uur aanbidding van het Allerheiligste.
De monstrans wordt op het altaar geplaatst en men kan in stilte een half uurtje aanwezig zijn.
Pastoor Tjepkema heeft onze monstrans, die altijd in Nw. Schoonebeek heeft gestaan weer naar Schoonebeek teruggebracht.
De Vastenactie en daarmee ook het ophalen van het abonnementsgeld voor de Bron is verschoven naar de maand oktober.
De volgende vergadering is donderdag 9 juli 2020.

Ondertussen zijn er naar 130 adressen brieven verzonden namens de pastores
In deze brieven wordt een toelichting gegeven bij de tijdelijke rooster en vieringen voor de maanden juni, juli en augustus.

De locatieraad


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS